Eczacılar da sağlık hizmetinin esas unsurlarındandır | Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
Eczacılar da sağlık hizmetinin esas unsurlarındandır
CHP’li Gaziantep Milletvekili İrfan KAPLAN ve Manisa Milletvekili, GrupBaşkanvekili Özgür Özel, kamuda çalışan emekli doktor ve diş hekimlerininemekli maaşlarındaki iyileştirmelerinin eczacıları da içermesi gerektiğinisavunarak, “Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTeklifini” TBMM’ye sundu.
Eczacılar da sağlık hizmetinin esas unsurlarındandır
8.11.2018 tarihinde yüklenmiştir.

 

 Kaplan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve ilgili kurumlardaçalışmış emekli eczacıların, aldıkları eğitim sürelerinin diş hekimleri ile benzerliğide göz önünde bulundurularak 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı TürkiyeCumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek. 84. Maddesinin düzenlenmesiyleemekli eczacıların da mağduriyetinin gidereceğini belirtti.Kanun yasalaşırsa, kamuda çalışmış emekli eczacılar da, doktor ve dişhekimleri emekli maaşlarına denk maaş alacak, uzman olanlara 17.000 göstergerakamının, uzman olmayan eczacılara 13.000 gösterge rakamının memur aylıkkatsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikteilave ödeme yapılacak.ECZACILAR DA SAĞLIK HİZMETİNİN ESAS UNSURLARINDANDIRKaplan, Torba Yasada eczacılara haksızlık yapıldığını belirterek, “Eczacılıkmesleğinden emekli olanları aylıkları, aldıkları eğitim ve yürütmekte olduklarıhizmetle mütenasip olmaktan çok uzak olup, aldıkları eğitim sürelerinin dişhekimleri ile aynı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.Gerek hastanelerde, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevalan doktor, eczacı ve diş hekimleri sağlık hizmetleri sınıfının esas unsurlarıdır.Bu üç meslek grubu koordineli bir şekilde çalışarak sağlık hizmeti sunarlar.Üniversiteye giriş sınavlarında Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri birbirineyakın ve aynı tür puanla öğrenci almaktadır.Sağlık şiarında: “Teşhis ne kadar önemli ise, tedavi de bir o kadarönemlidir” cümlesine binaen eczacılar da tedavinin gerekliliğini sağlayanmesleki gruptur.Tüm bu nedenlerden dolayı EK MADDE 84’te doktor ve diş hekimlerinikapsayan maddeye üç meslek grubunun ayrılmaz bir parçası olan “eczacıların”da eklenerek, bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir” diye açıklamalardabulundu.

Yazarlar