Sanko'dan 'SANMUN 18' konferansı | Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
Sanko'dan 'SANMUN 18' konferansı
SANKO Okulları, Sanko Model United Nations (Sanko Model Birleşmiş Milletler) SANMUN 18'i düzenleyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirdi.
Sanko'dan 'SANMUN 18' konferansı
16.5.2018 tarihinde yüklenmiştir.

 

Sanko Okulları Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu’nun önderliğinde, lise öğrencileri Gülfem Adıyaman, Burak Barlas, Murat Altındağ, Etka Vermez ve Umut Serindağ’ın komite başkanları olarak görev aldığı konferansta çok sayıda lise öğrencisi organizasyonun eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak için katkı sundu. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Elâzığ, Mersin, İskenderun ve Kayseri’den 25 okulun 150 öğrenci, SANKO Liselerinden ise 100 öğrencinin delege olarak katıldığı konferans, Sanko Okulları'nda düzenlendi.

 Konferansın açılış konuşmasını yapan Sanko Liseleri Müdürü Uğur Topuz, diksiyon, hitabet, tartışma teknikleri, temel mantık yürütme yöntemleri, sorun çözme, uzlaşma, ikna yöntemleri, empati, etik ve düzeyli tartışma, ana dil yetkinliğinde temellenen İngilizcenin düzgün kullanımı gibi kazanımlarla, öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlayan, entelektüel öğrenci etkinliği niteliği taşıyan SANMUN’a katılımlarından dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu ise organizasyonun iyi bir dünya vatandaşı ve geleceğin barış elçileri olabilmeleri için gerekli tüm bilgi, beceri ve değerleri kapsadığını söyledi.

Ulu, Sanko Okulları MUN Kulübü'nün (MUN, lise ve üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler‘deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur) MUN akademik bilgi ve yabancı dil becerilerinin kullanarak kültürler arası etkileşimi ve paylaşımı sağladığını söyledi.

İlk üyelerinden Simgül Büyükbeşe ve Burcu Erkılıç’ın MUN sürecini ve kazanımlarını paylaştığı konuşmalarının ardından komite çalışmaları sürecine geçildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 'Orta Doğu’nun Güncel Durumu', Tarih Konseyinde 'Güller Savaşı', Gelecek Teknolojileri Zirvesi Komitesinde 'Yapay Zekanın Avantajları, Dezavantajları ve Tehlikeleri', Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde 'Uluslararası Güvenlik Rejimindeki Sorunlar', Sosyal, İnsani ve Kültür Komitesinde 'İnsan Hakları, Küresel Okuryazarlık, Kadın Hakları, Irkçılığın Ortadan Kaldırılması ve Ayrımcılık', Ekonomik ve Mali Komitede ise 'Kalkınma için Operasyonel Faaliyetler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri' konuları tartışıldı ve bu konulara yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Çeşitli dünya sorunlarına çözüm önerilerinin sunulduğu konferansın sonunda delegeler ödüllerini komite başkanlarından aldı.

Yazarlar