'Siber Zorbalık, Türkiye’de Yaygın Durumda' | Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
'Siber Zorbalık, Türkiye’de Yaygın Durumda'
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ilegünümüzde sıkça dile gelen konulardan biri olan ‘’Akran Zorbalığı’’ konulu panel düzenlendi.
'Siber Zorbalık, Türkiye’de Yaygın Durumda'
15.4.2019 tarihinde yüklenmiştir.

 

HKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen akran zorbalığı konulu panel; eğitmenler, psikologlar veöğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen’inmoderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mücahit Öztürk‘‘Zorba Çocuklar’’, Prof. Dr. O. Tolga Arıcak ‘‘Siber Zorbalık’’, Doç. Dr. Ş. Senem Başgülise ‘‘Zorbalıktan Korunma’’ başlıklı konularını katılımcılara sundu.Etkinliğin Açılış konuşmasını; KADEM Başkanı Sabiha Doğan, Gaziantep İl Milli EğitimMüdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.Akran Zorbalığına Drama EğitimiÇocukların teknolojik aletlere bağımlı olduğundan dolayı sosyal arkadaşlık kuramadıklarınıve sosyalleşememe sorununun akran zorbalığını önemli ölçüde etkilediğini ifade edenMehmet Ali Tiryakioğlu, Milli eğitim Müdürlüğünün akran zorbalığı ile ilgili uluslararasıdüzeyde araştırma yapıldığını, drama eğitimi başta olmak üzere bu konuda çeşitli eğitimlerverildiğini söyledi.‘‘Şehir Üniversitesiyiz, Toplumsal Sorunlara Çözüm Bulmakla Mükellefiz’’Hasan Kalyoncu Üniversitesinin şehir üniversitesi olduğunu söyleyen Rektör V. Prof. Dr.Edibe Sözen: ‘‘Şehirde olan biten sorunlara göz kulak kesilen bir üniversite olarak sosyalsorumluluk kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal sorunlara çözüm bulmanoktasında sorumluluklar yüklendik. Nerede insan topluluğu varsa orada bilmediğimiz birçoksorun var. Biz üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak onlaraçözüm bulmakla mükellefiz. Akran zorbalığı konusu ciddi bir mesele. Bu nedenleetkinliğimizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kadın ve Demokrasi Derneğine işbirliğinden ötürü teşekkür ederim’’ dedi.‘’Siber Zorbalık, Türkiye’de Yaygın Durumda’’Akran zorbalığının elektronik ortama aktarılmış şekli olan siber zorbalık hakkında konuşanTolga Arıcak, zarar verme bilinciyle bilişim teknolojilerini kullanılması olduğunu söyleyereksiber zorbalığı tanımladı. Arıcak, Türkiye’de siber zorbalığın dünya geneline göre dahayüksek oranda görüldüğünü ve siber zorbalık yapan büyük bir kesimin aile ilişkilerindesorunlar olduğu ifade etti.Zorbalık ÖnlenebilirAkran Zorbalığı konusudna Türkiye’de önemli isimlerden biri olan Mücahit Öztürk, çocuklarınneden zorbalık yaptığını ve nasıl ortaya çıktığını anlattı.Zorbalığın önlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Senem Başgül ise ders dışıaktivetelerin bu süreçte önemli olduğunu vurguladı. İletişim kurmanın yollarını anlatanBaşgül, anlayış göstermenin, eleştirmemenin, sevgi ve değer göstermenin önemli olduğununaltını çizdi.Soru-cevap eklinde devam eden programda konuşmacılara Prof. Dr. Edibe Sözen tarafındanhediye takdimi yapıldı. Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin akran zorbalığınıher yönüyle ele aldığı etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Yazarlar