Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir ?
26.1.2017
Duygu Annaç


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. Yerinde durmayan, hayallere dalan, düşünmeden davranan, dalgın, unutkan gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuktur.

Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

Yerlerinde duramazlar

Oturması gerektiği zaman oturamazlar

Yerli yersiz koşup tırmanırlar

Çok konuşurlar

Her zaman bir şeyler le uğraşırlar

Sırasını beklemekte zorlanırlar ve sabırsızdırlar

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanırlar

Biri konuşurken dinlemez gibi görünürler

Detayları gözden kaçırırlar

Düzensiz görünürler

Unutkandırlar

İlgileri kolayca başka yöne kayar

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Nin Nedenleri (DEHB) Nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna geçmişte ‘ minimal beyin hasarı’ ,postensefalitik bozukluk gibi isimler takılmış da olsa bu çocukların beyinlerinde günümüzde anatomik bir bulgu henüz saptanmamıştır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocukların birinci dereceden akrabalarının %25’inde de aynı problem görülmektedir. Buda kalıtsal faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İle Beraber Sık Görülen Durumlar Nelerdir?

Davranış bozukluğu

Depresyon

Anksiyete bozuklukları (takıntılar,kaygılar,korkular)

Öğrenme güçlükleri (okuma, yazılı anlatım)

Enürezis sorunları (gece altına ıslatma)

Motor becerilerinde gecikmeler

Bu bozukluklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların 3/2’inde gözlenebilir.

Gelecek haftaki yazım ise işitme yetersizliği olan çocuklar.

Duygu Uygun ANNAÇ

 
Yazarlar