Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Müzik Terapi Öğretim Yöntemi
9.3.2017
Duygu Annaç


Zihinsel engelli bireyler için öğrenme ortamlarını eğlenceli hale getirecek, öğrenmeye olan ilgi ve isteklerini artıracak yöntemlerden biride müzik terapi yöntemidir. Müzik terapi yöntemi  ile, basit ve eğlenceli bir uygulama sayesinde bireyi yormadan, sıkmadan ve korkutmadan birçok beceriyi öğretmek mümkündür. Müzik terapi, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal pek  çok alanda gelişimi desteklemek için müzik ve seslerin organize bir biçimde kullanılmasıdır.

Müzik terapi bir profesyonel disiplindir, terapötik amacı başarmak için müziği kullanır. Özel eğitimde müzik terapi fonksiyonel olarak kullanıldığında özel eğitim amaçlarına ulaşmak ve onları artırmak için müzik geleneksel öğretim metoduna bir alternatiftir.

Müzik terapi başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerde müzikal psikolog ve eğitimciler tarafından sık sık psikoterapi gibi diğer yöntemlere ek olarak kullanılmaktadır. Müzik terapi, kurumsal, eğitsel ve tıbbi çerçevede pek çok çocuk, genç ve yetişkinler için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Müzik terapi, zihin engelli çocuklarda, akademik ve sosyal becerilerin öğretilmesinin yanı sıra davranış bozukluklarında, hiperaktivite  ve öğrenme bozukluklarında bir çok engel grubunda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca hareket ve duyu sistemleri ile ilgili yetersizliklerin giderilmesine, dikkat ve motivasyon gibi zihinsel becerilerin kuvvetlendirilmesine ve  iletişim yeteneğinin gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

Zihinsel engellilerin yanı sıra, müzik terapi psikiyatrik hastalarda, yaşlılarda, darülaceze bakımında, tramboz  tedavisinde ve nöroloji alanında, süreğen hastalığı olan çocuklarda, hastanede yatan çocuklar için operasyon öncesi yurtdışında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müzik terapi otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yoldur. Tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiği iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi  sağlayabilme yeteneğinden gelmektedir. Müzik tutarlı, istikrarlı ve tahmin edilebilir bir çevre sağlayabilmektedir.

Müziğin dokuz terapötik yönü vardır;

1-Müzik dikkati çeker ve dikkati artırır.

2-Zamanı yapılandırır.

3-Başarı odaklıdır.

4-Sosyal becerilerin uygulanması için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlar.

5-Tekrar hatırlama egzersizlerini daha zevkli hale getirir.

 6-Çocuğun çevresinde başarı sağlamasına yardım eder.

7-Bir rutini yerleştirmek ve işi rutine bağlamak amacıyla kullanılabilir.

8-Aynı zamanda her bireye göre uyum sağlayabilir.

Birçok ortamda uygulanabilir.

 

 Müzik Terapinin Amaçları;

-Bireylerin müziğin farklı dünyası içinde tüm çeşitliliğiyle duygularını yaşamaları

-Bireylerin sıkıntılarını yapıcı bir yolla ifade etmelerini fırsat vererek içlerindeki güven duygusunu uyandırmak

-Bireylerin kendilerinde bir ödül etkisi yaratan bu hazla kendi iç dünyalarını keşfetmeleri

-Bireylerin çevrelerine bu iç dünyalarını en sağlıklı biçimde ifade etme fırsatıyla huzursuzluklarını ve güvensizliklerini gidermek

-Bireylerin işitsel ve görsel dikkatini geliştirmek

-Bireylerin çeşitli enstrümanlar kullanarak çocukta iletişim becerilerini geliştirmek

 olarak ifade edilebilir .

Müzik terapi çevreyle iletişimi ve çevreye cevap verme yeteneğini artırır ve müzik hayatın her alanında kullanılabilecek başarılı bir araçtır çünkü neredeyse herkesin en azından sevdiği bir müzik ya da şarkı vardır. En azından bireyler belli bir müziğe karşı olumlu yaklaşır.

Müzik terapi zihinsel engelli bireylerin  duygusal ve zihinsel gelişimini hesaba katarak karmaşık yöntemlerden uzak durur. Zihinsel engelli bireyler müzikle uğraşırken çoğu zaman başka bir öğrenme performansına ihtiyaç duymaz. Bu durumda zihinsel engelli bireyin öğrenme motivasyonunu üst düzeye çıkarırken öğrenme esnasındaki sıkıntısını da en aza iner.

Zihinsel engelli bireyler müzik terapi ortamlarında akademik becerilerde, sosyal ve davranışsal becerilerde ilerlemeler kaydedebilirler. Müzik terapi seanslarıyla çocuk kendisini hissetmeye başlar .Müzik terapi esnasında zihinsel engelli birey, yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Bir takım davranış problemleri var ise bunların sağaltımına yardımcı olabilir.

Müzik terapinin hem bir eğitim hem de terapi aracı olarak kullanılmasının bireyler için sağladığı yararları şöyle ifade edebiliriz;

1-Bireylerin  kendini ifade etme becerisini geliştirir.

2- Bireylerin  estetik duygusunu geliştirir.

3- Bireylerin motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

4- Bireylerin  ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

5- Bireylerin  sosyal beceri kazanmasına yardımcı olur.

 

 

 

Müzik Terapi Uygulamaları İse Şöyledir ;

1-Melodiyi dinleme

2-Şarkı söyleme (Müziksiz)

3-Melodi ve melodinin üzerine yazılmış şarkıyı söyleme

4-Müzik aleti çalma (Melodi ve şarkı söylemeksizin)

5-Müzik dinleme ve müzik aleti çalma

6-Şarkı dinleme ve müzik aleti çalma

 

Müzik terapi seansları iki biçimde yapılabilmektedir;

1-Bireysel müzik terapi seansları

2-Grup müzik terapi seansları

Özellikle Grup müzik terapi seansları otomatik olarak kişiler arası etkileşim yaratmaya yardımcı olur. Grup etkinlikleri içinde müzik terapi çalışmalarının yapılması yoluyla, toplum içinde bir şeyler yapabilme, kendi dışındaki insanlarla birlikte bir şeyler paylaşabilme duygusunu kazanırlar.

 

Gelecek haftaki yazımda görüşmek dileğiyle

Duygu UYGUN ANNAÇ

 

 

 

 
Yazarlar