Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ALICI DİL BECERİLERİ
30.3.2017
Duygu Annaç


Alıcı Dil becerileri,bireyin çevresindekilerin ifade ettiklerini anlamak için kullandığı becerilerdir.Bu becerileri,talimatları yerine getirirken ve karşılıklı konuşmalarda söz sıramızı beklerken kullanırız.Alıcı Dil becerileri,aynı zamanda başkalarının ne dediklerini dinleyerek bir şeyler öğrenmemizi sağlar.
Alıcı Dil Becerilerinin Öğretmede Temel Hususları Nelerdir?
Alıcı Dil,çocuğun genel iletişim progmının bir parçası olarak görülmelidir.Bir çocuk,jestlerin ve Sözcüklerin anlamını,onları etkili biçimde kullanmaya başlamadan önce bilmelidir.Alıcı Dil alıştırmalarında kullanmak üzere sözcük ve jest seçerken çocuğunuzun şimdi ya da daha sonraki zamanlarda neler hakkında iletişim kurmak isteyeceğini yada kurmasının gerekli olduğunu düşünün.Dikkati yöneltme,Alıcı Dil becerilerinin tümü için yaşamsal bir önem taşır. Dikkati yöneltmeyi öğretmek üzere yapılandırılmış oturumlar planlanacbileceği gibi,evde fırsat çıktıkça öğrettim yaparak da uygulamalar yapılabilir.
Çocuğunuz dikkatini size yönelttiği zaman onunla anlaşılır ve olabildiğince basit bir dille konuşun.
Fazla ve gereksiz açıklamalarda bulunarak,talimatınızı (dağıtmaktan) sakının;Açıklamalarınızı diğer zamanlar için saklayın .İlerde çocuğunuz bir oda dolusu insanın arasında koşuştururken bile ondan sizin söyledikleriniz anlayabilmesini isteyeceksiniz.ancak çocuğunuzun bu beceriyi kazanabilmesi için önceleri dikkatini dağıtabilecek etmenlerin en az düzeyde tutulduğu ortamlarda alıştırmalar yapması ,sizin dilinizin anlaşılır olması ve çocuğunuzun tüm dikkatinin sizin üzerinde olması gerekir.
Peki Kimler Özel Yardıma Gereksinim duyar? Eğer çocukta görme,işitme ya da hareket bozuklukları varsa,bu Beceri Dizileri’nde yer alan etkinlerde değişiklikler yapmanız gerekebilir.Bir uzman,etkinliklerin altında yatanamaçların neler olduğunu belirlemenizde ve coçuğunuzun eşdeğer amaçlara ulaşmasında size yardımcı olabilir.
Dinleme ve Dikkati Yöneltme
Bu Beceri Dizisi’ndeki beceriler tüm diğer öğretmenlerin temeldir.Bir çocuk çevresindeki kişilere bakabilir ve onları dinleyebilirse,o kişilerden bir şeyler de öğrenebilir.İşitme engelli veya görme engelli çocuklar alternatif tepkiler vermeyi (örneğin,işaret) öğrenirler; ancak,onlar da ,diğer şeyleri öğrenmeye başlamadan önce,dikkatlerini yöneltmeyi öğrenmelidir.Bu programa yeni başlayan bebek ve aileler için,aşağıda sıralanan dört beceri başlama noktası olarak ele alınır.Bu beceriler özel öğretim yöntemleri gerektirmez .Aksine,anne-babalara,çocuklarına en doğal biçimde tepki vermelerinin bu becerilerin gelişmesinde ne kadar etkili olduğu gösterilir.
Gerçekte,bu dizilerdeki becerilerin çoğu için,(öğrenme) ile oyun ve ev etkinlikleriyle yapılan alıştırmalar arasında bir ayrım yapmıyoruz.çocuğunuzla yaptığınız hemen tüm etkinlikleriyle yapılan alıştırma arasında bir ayrım yapmıyoruz.Çocuğunuzla yaptığınız hemen tüm etkinliklerde dikkati yöneltmeyi
öğretmek yer alır.
Özellikle küçük bebeklerde ,dikkati yöneltme ve topluksallaşma birbiriyle çok ilişkilidir.çocuğunuz göz kontağı kurmaya başladığı andan itibaren,çocukların ifade edici dili yada iletişimi nasıl geliştşirdiklerini farketmeniz,çocuğunuzula birlikte geçireceğiniz tüm zamanlarda size yardımcı olacaktır. Bu dizideki becerilerilerin tümü normal gelişim gösteren çocuklarda ilk 12 ayda kazanılır.2.,3. Ve 4 yaş döneminde sadece birer beceri göreceksiniz ki,bu beceriler,çocuğun bir öyküye dikkatini yöneltmesi ve tepki vermesiyle ilgilidir.
0-3 ay
1.Sese irkilerek yada hareket ederek tepki bulunur.
2.İnsan sesine,irkilerek yada hareket ederek tepkide bulunur.
3.Bir an için bile olsa,insan yüzüne bakar.
4.Konuşanın gözlerini ve ağzını izleyerek yüz kontağı yapar.
5.Bir nesneden diğerine bakarak,çevresindekilere dikkatini yöneltir.
3-6 ay
6.Ses duyduğunda,gözleriyle sesin nerenden eldiğini arar.
7.Sesin geldiği yöne döner ve bakar.
8.İnsan sesinin geldiği yöne döner ve bakar.
6-9 ay
9.Destekli ya da desteksiz oturarak,dikkatini karşısındaki bireye ya da nesneye
yöneltir.
10.Yetişkinle birlikte,nesnelere ya da resimlere en az iki dakika süreyle bakar.
11.Neşeli ses tonundaki ve kızgın ses tonundaki konuşmalara farklı yüz
ifadeleriyle tepki verir.
9-12 ay
14.Gürültülü bir ortamda bir kişinin konuşmasın dinler.
18 ay-2 yaş
37.Ksa bir öyküyü sonuna kadar dinler.
2-3 yaş
64.Dikkatini 10 dakika süreyle öyküye yöneltir.
3-4 yaş
91.Öykü sırasında sorulan basit sorulara,sözle ya da işaretle cevap verir.
Gelecek hafta ki yazımda görüşmek üzere.

 
Yazarlar