Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
OTİZMLİ ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİ HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANABİLİR?
4.5.2017
Duygu Annaç


Özürlü Sağlık Kurulu Raporunuzu aldıktan sonra yapmanız gerekenler:

 

Birinci aşama : “Eğitsel değerlendirme ve tanılama” yapılması

 

Otizimli çocuğun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimin planlanması için Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından değerlendirme yapılır. Buna “eğitsel değerlendirme ve tanılama” denir. Her ilde ve büyük ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir RAM var.Bu amaçla aile,ikamet ettiği il ya da ilçeye hizmet veren RAM,a başvurmalıdır.RAM’da yürütülen çalışmalar sonucunda,otizmli çocuğun hangi eğitim ortamına devam etmesinin uygun olacağına ilişkin olarak aileye RAM tarafından yönlendirmeye yönelik görüş belirtilir. 

 

İkinci aşama : RAM’da çocuğunuz için hazırlanan rapor,ikamet ettiğiniz il ya da ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir.Bu kurul toplanarak,çocuğunuzun uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi kararını alır.

 

Çocuğunuz eğitim ortamına yerleştirilmesi sürecinin aşamaları ayrıntılı olarak şöyle açıklanmaktadır.

 

1.RAM tarafından “eğitsel değerlendirme ve tanılama” yapılması

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama için başvurun.Eğer çocuğunuza otizm tanısı konmuşsa; eğitsel değerlendirmesinin ve tanılanmasının yapılması,eğitim ortamına yerleştirilmesi ve devletin sağlayacağı özel eğitim desteğinden yararlanması için ilinizdeki yada ilçenizdeki RAM’a başvurmanız gerekir.

 

“Eğitsel değerlendirme ve tanılama”nedir?

 

“Eğitsel değerlendirme ve tanılama”sürecinde,çocuğun tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir.Ayrıca,çocuğunuz hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin öneride bulunulur.

 

Çocuğunuzun eğitsel değerlendirme ve tanılaması RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çeşitli testler ve çocuğunuzun özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun tıbbi değerlendirme raporu ile zihinsel,fiziksel, ruhsal,sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuda özel eğitime ihtiyacı olduğu kurul tarafından belirnen ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu kurul tarafından belirlenen çocuklar için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler,özel eğitim kurumlarından eğitim ve destek eğitim hizmeti almak için gereklidir.ve her yıl yenilenir.

 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nda Kimler yer alır? 

 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu,RAM müdürü yada görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

 

a) RAM’daki Özel Eğitim Hizmetleri bölüm başkanı,

 

b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,

 

c) Görme,işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmen

 

ç) gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,

 

d) Bireyin velisi,

 

e) Varsa,bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden oluşur.

 

Bu süreçte aile olarak sizin görüşünüz çok önemlidir. Kurula çocuğunuz hakkında bilgi verebilir ve nerede eğitim almasını istediğiniz bildirebilirsiniz.Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’na geretiğinde; eğitim programcısı, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapist, fizyoterapist, uzman hekim gibi diğer meslek elemanlarından seçilecek birer kişi,çıraklık ve yaygın eğitime gidecekler için ilgili kurum temsilcisi,özel eğitim gerektiren bireyin çalıştığı kurumdaki iş yeri temsilcisi de katılabilir.

 

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca,bilgilerine başvurulmak üzere; özel eğitim alacak öğrencinin sınıf ve alan öğretmeni,sınıf rehber öğretmeni, kayıtlı olduğu okulun veya kurumun müdürü,başvuru yapan kurum temsilcisi,özel eğitim hizmetleri kurul üyesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de çağrılabilir.

 

Siz velisi olarak çocuğunuzla ilgili görüşünüzü desteklemek için yukarıda belirtilen uzman ve eğitimcilerin kurula gelip görüş bildirmelerini kurula önerebilirsiniz.

 

Çocuğunuzun RAM tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması için bir dilekçe yazmanız gerekir.

 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için RAM’a verilecek dilekçe ile birlikte gereken evraklar şunlardır.

 

a)Bireyin,velisinin yada okul / kurum yönetiminin yazılı başvurusu,

 

b)Okul / kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu,

 

c)Herhangi bir okula / kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM’ın sorumluluk bölgesi için ikamet ettiğini gösteren belge,

 

ç)İstenmesi durumunda tıbbi; tanılama ile ilgili sağlık kurulu raporu,

 

d)Çocuğun 3 adet fotoğrafı,

 

e)Çocuğun T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

RAM bünyesindeki özel eğitim değerlendirme kurulu, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde çocuğunuz İçin Özel Eğitim DERECELENDİRME Kurulu Raporu’nu ve Eğitim Planı’nı hazırlamakla yükümlüdür.60 gün içinde cevap almadığınız taktirde itiraz edebilirsiniz.Bu belgeler doğrultusunda kurul ayrıca çocuğun hangi eğitim ortamında eğitim almasının uygun olduğuna ilişkin öneride bulunur.

 
Yazarlar