Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN ERGENLİK DÖNEMİNDE CİNSİYET EĞİTİMİ
2.6.2017
Duygu Annaç


Ergenlik dönemi insanlar için cinsel olgunluğa ulaşı- lan dönemdir.
Cinsel eğitime geçiş için cinsiyet eğitimi aşağıda vereceğim başlıklarla ilgili yapılır;

Beslenme
Giyim
Temizlik
Genel temizlik
Boşaltım sonrası
Tüylerin alınması
Menstural Bakım becerileri Bu dönemde yapılacak ça- lışmalar gelişigüzel açıkla- malardan ziyade, sistematik öğretim düzenlemelerini gerektirdiğinden davranışçı yaklaşım esaslarına dayalı olarak öğretim yapmaktayız.

Beslenme

Sağlıklı ve dengeli beslenme için uyarlamaların yapılması gerekir. Bu bağlamda uzman diyetisyenlere danışmaktan çekinmemeliyiz.

GİYİM

Cinsiyete uygun olmalı, vü- cudu saran fakat vücut ha- reketine direnç oluşturacak kadar sert kumaşan yapılan giysilerden kaçınılmalıdır.

Temizlik

Genel temizlik
Düzenli temizlik alışkanlığı Giysilerini değiştirme rutini Banyo ve duş alma rutinleri El ve tırnak temizliği Gizlilik

Tüylerin alınması

Tüylerin alınması estetik amaçlı bir öğretimden ziya- de, tüylenmeden dolayı olu- şacak uyarımlar nedeniyle erken mastürbasyonla uğ- raşmamak içindir. Temizlik amacıyla yapılan bu işlemde , acı vermeyen yöntemler tercih edilmelidir, hijyen yöntemleri tercih edilme- lidir. Amacımızın temizliği seven bir ergen yaratmak olduğu unutulmamalıdır.

Tüylerin alınması iki bölü- me ayrılmaktadır.

1.Kol altı tüylerin alınması

Sprey ile tüy temizliğinin öğretim basamakları (öğ- retim aşamasını sırasıyla yapmanız gereken şekilde aşağıya yazmaktayım)

Süngeri ıslat

Her iki kol altını ıslat

Her iki kol altını kurula

Spreyi al

Kapağını aç

Kolunu dirseğin baş hizası- na gelinceye kadar kaldır.

Tüylü bölgeye spreyi sık Diğer kol altına da sık
10- 15 dakika bekle
Kol altını ovuşturarak yıka

Çocuğunuza sırasıyla yap- tıracağınız öğretim aşama- ları yukarda belirttiğim gibi olmaktadır.

Cinsel organların tüylerin alınması

Süngeri ıslat

Cinsel organ çevresindeki tüylü bölgeyi sil
Silinen bölgeyi kurula

Spreyi al Kapağını aç

Cinsel organ etrafındaki tüylü bölgeye sık

10- 15 dakika bekle

Sprey sıkılan bölgeyi ovuştu- rarak yıka

Menstural Bakım Becerileri

Bu dönemin eğitimi üç aşa- malı olarak planlanabilir.

Ped değiştirme zamanının öğretimi

Farklı zamanlarda kullanaca- ğı pedlerin kullanımı

Dönem sonu ve sonrası uyarlamalar

Mensturasyon bakım öncesi maket üzerinde hazırlığın öğretim basamakları

Pedi alır
Bebekle banyoya gider Bebeği oturtur
Bebeğin eteğini açar Bebeğin iç çamaşırını indirir Pedi katlar
Pedi poşete koyar
Sarılı pedi çöpe atar.

Bebeği tuvalet kağıdı ile temizler
Temiz pedi alır

Pedin kağıdını çekerek çıkarır.

Pedin yapışkan yüzeyini çamaşıra yerleştirir.

Bebeğin külodunu çeker. Bebeğin eteğini çeker Pedin kağıdını çöpe atar. Bebeğin ellerini yıkar. Bebeğin ellerini kurular.

Bebeğin üstünde bu basa- makları bağımsız bir şekilde sırasıyla yapabilen çocuğun ikinci basamağı ise bu sırala- maları bebekle değil de kendi üstünde bağımsız bir şekilde yapabilmesidir.

Gelecek haftaki yazımda görüşmek üzere.

 
Yazarlar