Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
EYT İLE AF KONUSU
5.12.2018
Bülent Ozan


Emeklilikte yaşa takılan kesimler için hükümetin şimdilik gündem dışı olduğu ama, konu af için olunca uzlaşma yolu çıkacağı benziyor.

Yıllarını gerek özel gerek kamuya hizmet ederek istenilen primi de öde- yenler emekli olma haya- lini beklerken şimdi yaş sınırına takılarak hüsran çemberi içine düşmüş- lerdir.

Yaşları ilerleyen emekli- ler ise ekonomik geçim sıkıntısı içinde yaşıyorlar.

1-Memur emeklisi = 2,500 TL
2-Asgari ücretli = 1,603 TL

3-2000 yılı öncesi = 2,000 TL
4-2000 yılı sonrası = 1,500 TL alıyor.

Bu az maaş alanlar; gıda, kira, elektrik, su, yakıt, mutfak gibi ödemeleri yaparken gelecek ayı zor bekliyorlar.

Af konusunda ise,
Sayın Cumhurbaşkanı- mızın bu konudaki beya- nı, Devlete karşı işlenen suçu Devlet afedebilir, ama kişinin kişiye karşı suçunu yargı verir diyor. Bu cümleler yerindedir.

Af için, gasp, terör, rüş- vet, cinayet, taciz gibi yüz kızartıcı suçu işle- yenler elbet kapsam dışı olmalıdır.

En zor olanı da uyuşturu- cu meselesidir.

Bu konuda Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül konu üzerine titizlikle bir çalışmanın en kısa sü- rede çözüleceğini beyan ediyor.

Emeklilikte yaşa takılan- lar için bir yasa çıkmazsa Sayın Cumhurbaşka- nımız 12.000 emekli kesimine iyileştirici bir yasayı onaylarsa gönül- den teşekkür ederiz.

Bekleyelim görelim.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar