Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İŞİ EHLİNE VERMELİ
10.1.2019
Bülent Ozan


2002’de kurulan iktidar partisinde Kadın Kolları Başkanı, Milletvekilliği daha sonra Aile ve Sos- yal Politikalar Bakanı
ve İlimize Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın FATMA ŞAHİN. 31 Mart 2019 yerel seçimin- de aynı görev için aday gösterildi.

Kadın seçmenlerce çok sevilen her kesine hitap eden Başkan kısa sürede ileriye dönük çalışma- ya ve projelere durmak yok yola devam sloganı doğrultusunda çaba sarf etmiştir.

Bu gayretlerinden dolayı- da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başarılı oldu- ğu kanaati hasıl olmuş tekrar aday gösterilmiştir.

Bakanlık sorumluluğu apayrı Belediye Başkan- lığı apayrı çünkü her zaman halkla içiçe olmalı onların sıkıntısına çare bulmak zorunluluğu vardır.

Sayın Başkanımıza elbet

ilimizden biri olarak bizler için kıvanç kayna- ğıdır.

Unutulmamalıdır ki, makamlar her zaman geçicidir.

İnsan yüksek bir göreve gelince yaptığı hizmetler için takdir yapmadığı hizmetler içinde eleştiri- ye maruz kalır değil mi?

Siyaset çok çok meşakat isteyen bir meslek dersek onu iyi kullanmak kaçı- nılmazdır.

Nasıl ki bir sporcu koşu- ya hazırlanırken başlama noktasında bitiş nok- tasına en önde gelmek isterse, işte hem millet- vekili olsun hem Bele- diye Başkanı olsun, him de kamuda üst düzey sorumlusu olsun aynı performansı göstermek zorundadırlar.

Aksi takdirde bir selama bir güler yüze hasret ka- lırlar. Bunu hiç bir zaman unutmamalı!

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar