Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
PROMOSYON...
7.2.2019
Bülent Ozan


Kamu ve özel Baknalar maaşları karşılığında emekliye 450 TL gibi bir ödeme yaparken halen görevde olan ve emekli olan milletvekillerine ise bu tutar 9 bin 700 TL ödeniyor.

Zaten zor şartlar altında geçim savaşı veren bu dar gelirli emekliye 10.19 oranında maaş zammı olsa bile yaralarına mel- hem olamıyor.

Bakın, kış mevsimi dola- yısı ile doğalgaz bir ko- nuta en az ayda 350-400 TL. Elektrik 100-150 TL. Su 100 TL fatura gelirse gelin bu çözüme nasıl bir formül bulunabilir.

Dahası market ve pa- zarlarda bir torba seb- ze-meyve almakta ayrı bir sıkıntı vatandaş gün boyu pazarın bir başın- dan bir başına gezerek ucuz almak için zaman harcıyorlar.

Bu aradaki ödemeler seç- men tarafından çok çok eleştiriye neden oluyor hani haksız da değiller.

Hiç olmazsa bunu 450 TL yerine 750 TL yapılsa vatandaşın nazbı biraz olsun diner, Sayın Mali- ye Bakanının bu tabloyu gözden acilen geçirmesi bekleniyor.

Aile reisi evde olan ço- cukları arasında nasıl bir ayırım yapmazsa devlette vatandaşın babası olma- sı dolayısıyla 12 Milyon emekli ile Milletvekiline ödenen miktarın yüz gül- dürücü seviyeye getiril- mesi vicdani olmalıdır.

Evi olanlar biraz sıkıntı- yı az olmayanlar ise bu fatura makbuzları karşı- sında hergün stres içine giriyorlar.

Ben bazen pazar sem- tinde çokca görüyorum akşam karanlık olunca kenara bırakılan sebze- leri ve meyvaları buruk bir eziklik içinde top- layıp eve gidiyor, işte
bu insanların ne kadar aşağılandığını göstermi- yor mu?

Yazık günah!.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar