Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Kentsel Dönüşüm Denilince -1
1.7.2017
Fevziye Karaer


Değerli okuyucularım,

Bu hafta sizlere yazılarımızda önemli bir mesele olarak addetti- ğimiz kentsel dönüşüm meselesi- ni ele almağa çalışacağım.

Tüketici Hukuku Enstitüsü Kent- sel Dönüşüm ile ilgili bir seri rapor kaleme almağa başladı. Bu rapor- lardan ilkini ise henüz sitesinde yayınladı. Şimdi bu rapordan bazı kesitler sunarak naçizane ben- deniz de bir seri halde, fazla yor- madan haftalık bölümler halinde size meselenin özünü aktarmağa çalışacağım.

Enstitü’ye göre;

Halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül- mesi Hakkında Kanun” uygula- mada kat malikleri bakımından pek çok sorunu beraberinde ge- tirmiştir. Kanun’un ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan uygulama yönetmeliğinin amacına aykırı uygulamalar gözlemlenmiştir. Kat maliklerinin mağduriyetleri- ne yol açan bu olumsuz durumlar kentsel dönüşüm bölgelerinde halen devam etmektedir.

Peki Kentsel Dönüşüm Ne Demektir?

Kentsel dönüşüm, afet riski altın- daki alanlar ile bu alanlar dışında-

ki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlık- lı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılma- sıdır. Bu tanım kentsel dönüşüm mevzuatında amaç olarak ad- dedilmektedir. Bu amaç kentsel dönüşümün varlık nedeni olup hukuka aykırı uygulamalarının önünde durabilecek ilk engeldir.

Riskli Alan- Riskli Yapı Kavramları:

Riskli alan, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma ris- ki taşıyan alanlardır. Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamam- lamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanıla- rak tespit edilen yapıdır. Kentsel dönüşümün bütün uygulamala- rının hareket noktası bu iki kav- ramdır. Kentsel dönüşüm riskli alan ve/veya riskli yapının tespiti ile başlar. Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 6 ayrı bölgede kent- sel dönüşüm başlatıldı. Yüzde 80 oranında çarpık yapılaşmanın olduğu ilçede kentsel dönüşüm- le birlikte modern yaşam alanları sunulacak bakalım ..

Şimdilik bu kadar bilgi ile yetinip, kalanını haftaya devam yazımıza hasredelim. 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar