Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Kentsel Dönüşüm Meselesi -2
8.7.2017
Fevziye Karaer


Bir önceki yazımızda kentsel dö- nüşüm ile ilgili temel kavramları vermiş; kentsel dönüşüm kavra- mı ve riskli alan ile riskli yapı kav- ramlarının ne demek olduğunu belirtmiştik.

Şimdi işin içerisine bir nebze daha girelim:

Riskli Yapı Tespitine Konu Alanlar:

Riskli yapı tespiti yapılabilme- si için öncelikle üzerinde riskli yapı tespiti yapılabilecek bir ya- pının bulunması gerekir. Üzerin- de riskli yapı tespiti yapılabilecek olan yapılar hacim itibariyle in- sanların, hayvanların ve eşyala- rın etrafını çevreleyen, onları dış mekânlardan ayıran, üstü örtülü ve arazi ile devamlı bağlılığı olan inşaat halinde bulunmayan binalardır. Riskli yapı tespitine konu olabilmesi bakımından bi- nanın ahşap, betonarme, çelik olmasının yahut apartman, site ya da müstakil olmasının hiçbir önemi yoktur. Sadece inşaat ha- linde olup henüz tamamlanma- mış olan binalar riskli yapı tespi- tine konu olamaz.

Riskli Yapı Tespitini Talep Edebilecek Kişiler:

Riskli yapı tespitinde dikkat edil- mesi gereken bir husus da riskli yapı tespitini kimin isteyebile- ceğidir. Nitekim uygulamada da sorunların önemli bir kısmı bun- dan kaynaklanmaktadır. Kentsel dönüşüm mevzuatına göre riskli yapı tespitini isteme yetkisi yapı maliklerine aittir. Uygulamada kat mülkiyetine tabi binalarda tek bir kat malikinin talebiyle riskli yapı tespiti yaptırılmakta ve riskli yapı tespiti ile birlikte di- ğer kat maliklerinin haberi olsun veya olmasın yıkım süreci başla- maktadır. Yani her zaman içeri- de bir brutusun varlığı şarttır. Kentsel dönüşümün kat malikle- rinin mağduriyetlerine yol açan uygulamaları da bu aşamada başlamaktadır. Zira yüksek gelir getirecek binalarda inşaat firma- ları bir kat malikini ikna ederek riskli yapı tespiti yaptırabilmekte ve böylelikle yıkım kararı alabil- mektedir.

Heyecanınızı giderek artırabili- yor muyum bilmiyorum ama bu yazıyı seri halde yazmağa fena kararlıyım.

O bakımdan devamı sonra diye- rek bir sonraki yazımı da sizlere okutmağa çalıştığım için umarım affolunurum.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar