Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
AMAN DİKKAT!
18.6.2019
Burcu Besle


E-Devlet’te kullanı- ma açılan soy ağacı sorgulama olarak bilinen Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulaması doğal olarak çok ilgi çek- ti ve ilgili resmi site yoğun yüklenmeler sonucu kilitlendi. Sonra da kontrollü bir şekilde açılacağı duyuruldu ve açıldı. Dünkü gazetelerin birinde açılır açıl- maz yüz binlerce kişinin bu bilgileri yazdırdığına iliş- kin haber gördüm. Akşam da o bilgile- ri yazdırmış birinin elindeki sorgulama sonuçlarını gör- düm. Sorgulama sonuçlarında halen yaşamakta olan ki- şilerin nüfus kayıt bilgileri de yer al- maktaydı. Bu bilgi- ler banka hesapları ile ya da benzer so- rumluluk doğuran kuruluşların abone- lik bilgileri ile bir- likte kullanıldığında vahim sonuçlar do-

ğurması muhtemel kişiye özel bilgiler- di. Bunun farkına varınca irkildim. Soy ağacı sorgula- ması doğal olarak kişiye özel ve şifre girilerek yapılan bir sorgulamadır. Ora- da bulunan bilgile- rin üçüncü kişile- rin eline geçmesi halinde yasa dışı ve suça yönelik işlerde kullanılabilir. Dola- yısıyla o bilgilerin yazıcılardan çıkar- tılıp sağa sola saçıl- maması konusunda bilinçli ve duyar- lı olmak icap eder. Aksi halde kişi ciddi sonuçlarla yüzleşe- bilir. Eminim ki şu an ellerindeki akıllı telefonlarla bu bil- giler sosyal medya- da paylaşanlar bile vardır. Sosyal med- ya bu yönüyle özen gerektiren içine bal katılmış zehir gibi- dir.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar