Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ASIL OLANI GÖRMEK
5.8.2019
Burcu Besle


İnsan var olduğundan beri ol- durmaktan çok öldürmeyi ken- disine daha yakın görmesi ne acıdır. Zor olan tabi ki yapmak ve yaşatmaktır. Çevremizde ger- çekleşen her türlü olaylar bizim bakış açımıza göre şekillenip kullanımımızda veya yaşamı- mızda bir yere sahip olur. Bak- mak değildir aslında, asıl olanı görmektir.

Duyarlılık, insanın sadece ken- disine değil kendisi ile yaşamı paylaştığı çevresindeki her ferde katkı sağlayan bir tutumdur. Ha- yatta tek başına yaşamak ya da tek başına mutlu olmak müm- kün mü? Hayır, mümkün değil- dir tabi. İnsanın çevresine gös- tereceği duyarlılık onun katkısı kadardır, oldurmak için duymak ve duyarlı olmak gerek.

Yaşam içerisinde insanın karşı- laştığı o kadar zor ve meşakkatler vardır ki gün gelir baş edilemez olduğunu sanırsınız, ancak hiç- te öyle değildir aslında. Zorluklar

insanı daha dirençli kılar yapılan mücadele sabrınızı zorlar ta ki o zorluk ve sıkıntının size açtı- ğı kapıları fark edene kadar. İşte her mücadelenin insan hayatın- da açtığı başka başka kapılar ve yollar vardır. Bunu görebilmek insanı daha olgun ve insan kılar. İnsan doğmaktan daha zor olan insan olmaktır aslında.

Kim; Doğduğu şehri, ülkeyi, dos- tu, düşmanı seçebilir ki, sonra- dan dost ve sonradan da düşman bulur insan. Kısa olan insan öm- rünü dost edinmek ile değil de düşman kazanmak ile geçirenler aslında ne kadar büyük bir yan- lışın içerisinde olduğunu göre- mezler.

Dost Kazanmak varken nedir bu kaybetmek, Oldurmak varken nedir bu Öldürmek. Oluvermek ile ölüvermek arasında ne yap- tığın ne yaptığımızdır aslolan ve İşte bütün mesele bunu idrak edebilmektir.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar