Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Bugün 8 Mart
8.3.2018
Burcu Besle


Yıl olmuş 2018, aylardan marta geldik bir bakmışız ki 8 Mart... Tarihsel bir bakış açısı katalım olaya, 1800 yıllarda kadınlar ses- lerini duyurmak için el birliğine başvuruyorlar. Sesleri az da olsa duyuluyor, Birleşmiş Milletler 20. yüzyıl ortalarında 8 Mart’ı res- mi olarak Dünya Kadınlar Günü ilan ediyor. Türkiye de ise durum daha karışık. Osmanlı zamanın- da konuşmacılar çıkıyor, konu- şuyor. Bizim için yakın tarih 20. yüzyıl başları tabiki. Tarihlerin farkında olursak Cumhuriyet’in gelmesiyle, kadın haklarının temellerinin atılmasıyla da bi- raz sesler yükseliyor. Seslerini duyurmak isteyenler sokaklara çıkıyor, belirli gruplar halinde toplanıyorlar. Bu özel bir durum. Çünkü kendilerine ait gruplar oluşuyor ve bununla kalmıyor, bir takım etkinliklerle zengin- leştiriyorlar. İşte burada dikkat çekmek istiyorum. Doğru veya yanlış olarak yorumlamaya değil, bir güne anlam katmaya verdiği-

miz değere dikkat çekmek isti- yorum. Yıllar geçiyor, sokaklarda gördüklerimizden korkar olduk. Hatta sokaklardan korkar olduk. Seviyorduk yürümeler, yürüyüş- ler... Şimdi çıksak ayrı çıkmasak ayrı dert. Gün geldiğinde, mar- tın sekizinden bahsediyorum, çevrenizdeki insanlara özellikle kadınlara bakın. Bugün cinsiyet ayırmadan herkesin emeklerini paylaştığı duyurduğu bir gün- dür. Çalışan kadınların, evde olanların ve yaşam mücadelesi içinde kaybolanların sesleri- nin kulaklarımızda duyulacağı gündür. Bir güne sığamaz elbet olmuşlar ve olacaklar, dünya ya- şandığı kadar büyük olmayabili- yor bazen bir güne tıkıştırıp veri- yoruz işte. Geride bıraktıklarımız ve bıraktıklarıyla kendilerini ya- şatanlar, hayatta olup da kendile- rini yaşatmak için çabalayanlar; Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun!

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar