Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
40 yıl hatrına...
12.4.2018
Burcu Besle


Türklerin en bilindik gelene- ği, kahvedir. Aldığımız keyif, bizi bir araya getirişi ve koku- sunda ki o mucize tarifsizdir. Peki bizler kahvenin nereden nereye geldiğini ve bizdeki hazzını ne kadar biliyoruz? İnceleyelim...

Kahve Çekirdeği

Dünyanın her yerinde büyük bir dalga oluşturan ve hemen hemen her yerin kültürü hali- ne gelmiş olan kahve, küçük çekirdeğinden büyük lezzet- ler oluşturur. Kavrulmadan önceki hali ile kavrulduktan sonraki hali arasında gerçek- ten büyük bir devrim vardır. Ortaya çıkan kokusu bizi alıp götürürken, damağımızda bıraktığı tat paha biçilmezdir. Kültürümüzün büyük bir bö- lümünü oluşturan kahvenin içimi ve insanları etrafında toplayışı da ayrı bir marifeti- dir.

Kahve Fincanları

Öncelikle bu zamana kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Kahve fincanları çok çeşitli olup genel de herkesin zev- kine uygunluğu ile bilinir. Ancak Türk Kahvesi için kul- lanılan fincanların bir çoğu aslında kahvenin telvesini öl- dürmektedir. Ancak sunuma önem vermek açısından bu tarz fincanlardan vazgeçeme- diğimiz doğrudur. Peki doğ- rusu nedir? Türk Kahvesinin içileceği fincan bizim kullan- dıklarımızın tersine mutlaka altı geniş üstü dar olmalıdır. Bu sayede kahvenin telvesi aşağıya çökecektir ve daha berrak kahve içmemizi sağ- layacaktır. Berrak derken sa- dece su görünümü gelmesin aklınıza, kahveye tadını veren telve değildir. Telveden arda kalan o aromadır.

Kahve Sunumu

Türk kültüründe yiyecek ve içeceğin önünde bizi asıl temsil eden sunumlarımızdır. Saraylardan malikanelere, ya- lılardan evlere her yer de su- num ön plandadır. Bizi ifade eden, şık sunumlar yapmak için neredeyse almaktan çe- kineceğimiz hiç bir şey yok- tur. Özellikle Türk Kahvesi sunumlarında kimisi sade tercihler yaparken, kimisi de mutlaka alacalı ve gösterişli tercihler yapmaktadır. Fin- canların ne kadar şık ya da modern göründüğünden çok kahveyi temsil eden tek şey yanında k tatlandırıcıdır. Mut- laka lokum ya da gerçek bir çikolata ile sunulmalıdır.

Közde Kahve

Yıllardır süre gelen kahve kül- türünün asıl yaratılışı közdür. Pişirildikten sonra gerçek lez- zetini veren ve yoğun tadını kaybetmeyen yerdir, köz kah- vesi. Öncelikle mutlaka doğ- ru ayarlanmış dozda kahve olmalıdır. Bakır cezvede pişi- rilmek üzere hazırlanan kah- venin közlerini üzerinde nasıl kabardığını gördüğünüzde daha içmeden damağınızda tadını hissedeceksiniz. Eğer gerçek bir kahve içmek isti- yorsanız mutlaka bütün ku- rallara uymalısınız.

Dostlar ve Kahve

Kokusunun bir araya getir- me becerisi olan kahvenin en güzel yanında sohbetidir. ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl ha- tırı vardır’ sözü zaten birçok hissi açıklamaktadır. Kahve dostlarla bir araya gelmenin en güzel yanı ve sohbetin en tatlı halidir. Kültürlerimizi ko- ruyalım, dostlarımızı kırk yıl hatırlayalım.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar