Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Okumak
17.10.2019
Burcu Besle


Kitap okumak insana bir çok de- ğer kazandırır. Hayatta görmek istediğiniz ve fırsat bulamadığı- nız bir çok şeye rehberlik eder. Kokusu, dokusu ve kelimelerin ağızdan dökülüşü garp duygular uyandırır içimizde...

Yazmak ile Başlar

Herşey kendini ifade etmenin en güzel yoludur, yazmak. Ko- nuşarak anlatamayacağınız her şey yazarak hem kendinize hem karşınızdakine rahatlık ile anla- tabilirsiniz. Çekinmeden içiniz- den gelen her şey anlatmayabilir ve kaleme yön vermek zorunda kalmazsınız. Dudaklarınızdan dökülmesinde zorlandığınız her şey kalem sizin için yazar ve sa- dece onu takip edersiniz. Kitap yazmak da böyle başlar. İnsanla- ra anlatmak istediğiniz yaşanmış ya da yaşanmamış hikayeleriniz, belki hayatınızı anlatmak için başlarsınız yazmaya... Sonu yok- tur kalemin, bitmek nedir bil- mez. Sizi, sizden daha iyi anlatır ve yazarken fark edersiniz size dair bir çok şeyi...

Kitabın Geçmişi

Yüz yıllardır süre gelen kitap okuma geleneği o kadar tarih kokuyor ki bilemezsiniz. İlk ki- taptan bu yana yazmaya doya- madığımız ve okumaya değer bir çok kitap yayınladığımız ülkemizde belki de her konuda yazabilen tek ülkeyiz. Okudu- ğumuz her kitabın üzerimizde yarattığı his çok ama çok eskiye dayanmaktadır. Öncelikle bize öncülük eden ilk kitabımız ve ondan öğrendiğimiz büyük bir hayat var. Efsaneler, hikayeler, derlemeler ile başlayan kitapların geçmişi şimdiler de romanlar, denemeler, şiirler, özlü sözler ve daha nicesi ile devam etmekte- dir. Kitap geçmişinizi hatırlatır, geleceğinize ışık tutar. Şimdi bir kağıt, bir kalem bulun yazın, sa- dece dokunduğunuz yerlerde izleriniz kalsın. Kendinizi öyle yazın ki okuyan siz bile olsanız bilmediğiniz birçok noktanız ol- sun. Başkalarının hayatlarını, hi- kayelerini okuyun. Mutlaka size benzeyen ya da benzemesini istediğiniz kelimeler bulacaksı- nızdır.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar