Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Efendimizin yüzüne nasıl bakacağız?
16.4.2018
Burcu Besle


Peygamberimiz “Veda hutbe- si” nde bizlere şöyle demişti! Ey kardeşlerim! Kadınlar size ema- nettir. “Onların haklarını gözet- meniz ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim”. Siz kadınları Allah’ın emaneti ola- rak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emri ile helal kılındınız. Peki!! Yarın mahşer de Peygamber efendimizin yüzüne nasıl bakacağız? “Ya Rasûlullah bizler emanetinizi koruyamadık, sahip çıkamadık, bir de yetmez- miş gibi şiddet uyguladık.” Ne yapalım, gücümüz sadece on- lara mı yetti diyeceğiz? Oysa ki; Kadın Hayattır, Kadın Sanattır, Kadın Annedir, Kadın Sevgidir, Kadın Emanettir, Kadın Merha- mettir, Kadın Medeniyettir, Ka- dın kısacası herşeydir. Şiddet ve geçimsizliğin erkek gözünde ki sözde gerekçesi, kadınların ge- nelde çok çenebaz oluşuymuş!! Şiddete başvuran erkeklerin so- rumsuz, gamsız ve merhametsiz oluşu değilmiş!! Pekiyi!! Kadın da; hayat zindan ise, Kadın da; yuvası hücre ise, Kadın da; huzur

haram ise, Kadın da; duygular yok ise, Kadın da; gülmek yasak ise, Kadın da; başka kapı yok ise, Kadın da; eğlenmek uzak ise, Ka- dın da; yaşamak olmaz ise, Kadın da; mücadelesi bitti ise, Kadın da; tüm çareler denedi ise, Ka- dın da; dayanacak güç kalmadı ise, Kadın da; ayrılmak zorunda bırakıldı ise KADIN BAŞKA NE YAPSIN Kİ?.. Çocuklarımızı do- ğursun, büyük çileyle büyütsün ve evimizi de çiçek bahçesine çevirsin ama yine de üstüne şid- det görsün.. Gerçekten doğru mu bu?. Son bir yılda işlenen kadın cinayetlerini yazmaya utanarak şiddet, aşırı boşanma vakaları ve anne kokusu le baba şefkatinden mahrum kalan yarınlarımızın teminatı çocuklara hiç giremi- yorum. “Bir kadının büyüdü- ğü mahalleye tekrar dul olarak dönmesinin acısını hiçbir erkek anlayamaz.” Onuruyla ve namu- suyla ayakları üzerinde durarak tüm kahrımızı ve çilemizi çeken kadınlarımızı Allah başımızdan eksik etmesin.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar