Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Uzak durun!
17.4.2018
Burcu Besle


Hepimizin etrafında enerjisiyle yoran, yargılayan eleştiren, her şeye olumsuz bakan ve dolayı- sıyla enerjimizi düşüren aşağıya çeken insanlar var. Enerji vam- piri dediğimiz bu insanlardan korunmak için yapmamız gere- ken şeylerden biri onları dikkate almamak... Bu insanların sizinle ilgili söylediği ima ettiği olum- suz hiçbir şeyi dikkate almayın. Çünkü bu onların ruh durum- ları kendi iç dünyasıyla alakalı. Siz bunu asla kişisel algılamayın. Kendi inandıkları neyse o şekilde

düşünüyorlar. Dolayısıyla sizde gördükleri şeyde kendi iç dün- yalarının yansımasından başka bir şey değil. Ve bu insanlar ta- mamıyla bu negatiflikten bes- leniyorlar. Siz kabul etmedikçe onay vermedikçe bu enerjilerini size geçiremezler. Unutmayın hiç kimse size kendinizi değersiz hissettiremez. Ancak siz izin ver- diğinizde bunu gerçekleştirir. Siz kendinizi ne kadar önemserse- niz karşınızdaki de o kadar değer verecektir.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar