Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Bu sistemin neresi doğru?
21.4.2018
Burcu Besle


Hafta içerisinde sitelere düşen acı bir haber vardı o da atanama- yan genç bir öğretmenin intihar ettiği haberiydi. Eğitim camia- sında bir öğretmenimizi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşı- yoruz. Öğretmenler bu konuyu dile getirmekten bıktı ama yet- kililerin kolunu dahi kaldırmağı bir durumla karşı karşıyalar. Bu ne ilkti ne de son olacağı kesin olan bir durum. Çünkü eğitimin içerisinde bulunduğu vahim durum özellikle de yaklaşık ola- rak 500 öğretmenin atanmayı beklediği gerçeği göz önünde bulundurulursa daha iyi anlaşı- lacaktır bu hadise. Atanamadığı için intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Merve Çavdar geçen sene ücretli öğretmenlik yaptı- ğı ve maddi durumunun da iyi olmadığı biliniyor. Bu durum- dan dolayı psikolojik sorunlar da yaşayan genç öğretmenin intiharı hem ailesini hem de ya- kın çevresini şaşırttı. Bu acı olayı herkesin bilmesi gereken gerçek yüzü şu ki: 25 Yaşındaki genç öğretmen Merve Çavdar hayat

doluyken ve daha yeni mezun olmuşken onu intihara sürük- leyen tek şeyin atanamaması ve hem maddi hem de psikolojik sorunların beraberinde getirdiği ağır sorumluluk ve taşınama- yan yük olduğudur. Belki ailesi ya da çevresi baskı yapmamıştır ama o bunu yani atanamadı için kendini suçlu ve sorumlu hisset- tiği cevaplanması zor olmayan bir soru yumağı. 16 sene emek verilen eğitim hayatına hayat dolu hayaller olan ve mesleğinin gereğini yapamayan genç bir öğretmenin intiharı onu buna zorlayan eğitim sistemi politika- sı ve bakış açısını kim ne kadar sorguluyor ve önlem almak için adım atıyor. İşte bu cevaplanma- sı gereken ama bir türlü tatmin edici cevabı hiç kimsenin alma- dığı bir gerçek. Temennimiz bu son olur ve özellikle atanamayan öğretmenlerin, gençlerin sorun- ları bir an önce çözülür ve bu tür acı olaylar eğitim camiasında bir daha yaşanmaz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar