Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Herşeyin ilacı SEVGİ
23.4.2018
Burcu Besle


İnsan ne zaman ölüdür bi- liyor musun? Sevmeyi he- nüz keşfetmemiş bir kalbi taşıyorken ölüdür. Yaşıyor gibi görünür ama yaşamı- yordur aslında. Sevgi dolu- yum sanırsın ama aslında daha sevmenin ne demek olduğu ne yüce olduğunu keşfetmemişsindir.

Aşk dediğin şeyi birinin seni sevme ihtimalinin pe- şinden koşmak o kişiyi ha- yatının merkezine koyarak zaaflarının esiri olmaktır. Sevmen gereken onca şey görmezden gelip hiç ha- yatında olmaması gereken birinin peşinden koşmaya aşk dersin sen.

Oysa aşık sorgusuzca seni seven seni sen olduğun için kabul eden ve koşul- suzca seven, sen kafa- sındaki eşe benzetmeye çalışmak yerine tüm hare- ketlerinden mutlu olandır. Sensiz olamayan değil sen mutlu olduğun için mutlu olandır. Sen esir eden değil seni özgür kılandır.

Sevmek nedir peki?

Sevmek öyle evrendeki tek bir canlıyı aşk diye kendi- ni kandırdığın bir sebep nedeniyle kendini parala- dığın şeye duyduğun şey değil evrenin tümüne, her canlıya, her detaya, her moleküle karşılıksız sırf onlarda bu dünyada var diye duyman gereken his- setmen gereken duygu- nun adıdır. Seni var ettiği için yaratana, nefes alır- ken içine dolan oksijene, oksijen üreten bitkilere ve canlılara, seni var eden vü- cuda, bu güzel evreni gör- meni sağlayan gözlerine, o muhteşem kokuları tattı- ran burnuna, o enfes tatları almanı sağlayan diline, var olana dokunmanı sağla- yan ellerine, diğer yerle- ri görmen için yürümen sağlayan ayaklarına, o ha- rika tınıları müzikler duy- manı sağlayan kulaklarına, düşünmen karar vermen sağlayan beynine, iyiyi kötüyü seçtiren nefsine, tüm bu alışveriş yapmanı sağlayan hücrelerine, tüm organlarına duyman gere- ken şeydir sevgi.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar