Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
23 Nisan Neşe Doluyor İnsan
24.4.2018
Burcu Besle


Öyle seviyorum ki bu bay- ramı... Hem ulusal ege- menliğimizi hem de ço- cukluğumuzu kutluyoruz. İkisi de öyle değerli ki... Vatanımız, ana kucağı gibi kendimizi güvende hisset- tiğimiz yer. Çocukluk, ha- yatımızın anavatanı... Her fırsatta sığındığımız, ilham aldığımız, gönlümüzde çi- çekler açtırdığımız... Ve bu ikisini bir araya getiren, aynı coşkuyla kutlanması- nı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve bu top- raklar için emeği geçen herkese sonsuz teşekkür- ler... Sahip olduğumuz bu güzel vatanı ve en değer- li çocukluğumuzu doya doya yaşayalım. Çocukluk dediysem sadece küçük yaş gruplarını değil, içi- mizdeki çocukları da kas- tediyorum. Haydi bakalım, içinizde uyuyan çocuklar varsa onları da uyandırın.

Harekete geçme zamanı- dır. Sen o içindeki çocuğun neşesi kadar hayattasın, yaşıyorsun, keyif alıyor- sun, seviyorsun, kızıyor- sun... Ona iyi bak. Yaraları varsa onar, iyileştir. Trav- malarını şifalandır. Yüzü- nü güldür. Kendin için bir şey yap. Mesela artık du- rumundan, şartlarından şikayet etmeyi bırak. Onun yerine yakındığın durumu “Nasıl değiştiririm, ne ya- pabilirim” diye düşün. Çö- zümler çok uzaklarda ya da çok zor değil. Sen sade- ce bunun gibi inançlarını değiştir. Artık korkularını değil düşlerindeki hayatı yaşa. Harekete geç. Bir şey yap. Yürü, güneşe çık, ağa- ca, kuşa, insanlara selam ver... Oturup yakınmaktan daha iyi. Harekete geçti- ğinde kapı kapıyı açar ve bir bakmışsın her şey daha da güzelleşmiş.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar