Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Müzik candır
11.11.2019
Burcu Besle


Her gün dinlediğiniz şark- lar, duyduğunuz sesler ve kelimelerin herbirinin hayatına etkisi olduğunu biliyor musun? Boşuna de- memiş atalarımız “Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır” boşuna demiyor Kuran-ı Kerim iyi amellere sahip olan hoş söz söyleyen kur- tuluşa erendir...

Yapılan bir araştırmada suya belli sözler söylenmiş ya da müzikler dinletilmiş ve bu şekilde dondurularak buz olması sağlanmıştır. Buz örnekleri mikrosko- bik ortamda incelendiğin- de suyun sesin frekansı- na göre şekil değiştirerek donduğu anlaşılmış.

Yine yapılan psikolo- jik araştırmalar ve tabiki yaşarken gördüğümüz olaylarda gösteriyorki ses

frekansları bizleri ruhsal anlamda ve özellikle psi- kolojik anlamda etkiliyor. Bazı frekanslarda gergin, kaygılı ve korku dolu bazı frekanslarda ses sevgi dolu, neşeli mutlu olabiliyoruz.

Duyduğunuz müziğin türü etken tabiki ama tek etken türü değil. Tabiki daha ka- ramsar, ayrılık şarkıları ve arabesk şarkılar frekansı- mızı düşürerek karamsar ve mutsuz olmamızı sağ- lıyor. Bazı şarkılarda pozi- tif sözcükler içererek bize neşe ve hareket veriyor.

Ama her şarkı pozitif gö- rünerek aslında frekansı sebebiyle bize negatif etki- lerde verebilir.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar