Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
YAŞLILIK KAPIMIZDA
1.5.2018
Burcu Besle


Bir gün herkes mutla- ka yaşlanacaktır. Eğer normal bir yaşantınız varsa ve ortalama bir insan ömrünü de ya- şayacaksanız bundan daha doğal ve kesin bir önerme olamaz. Evet ister inanın ister inan- mayın istrse çook uzak gelsin ne yaparsanız yapın yaşlanmaktan kurtulamazsınız. O se- beple gelin isterseniz biraz empati duyma- ya çalışalım yaşlılara. Etraflarında genç ve enerji dolu insanlar var. Ancak kendilerini ne kadar pozitif hisseder- lerse hissetsinler yaşlı- larda genelde enerji br yere kadardır. Etrafları- na bakarlar uzun uzun kendi gençliklerini hatırlamaya çalışırlar ve eminim ki bir çoğu “Keşke” ile başlayan cümleler kurarlar... O halde bizlerinde de keşke dememesi için belki de onlara biraz kulak kabartmamız gerektiğini de anlaya- biliriz ha ne dersiniz? Yılların tecrübesi de- nilen bu kişilerin hiç mi yoktur bize verebi- lecekleri bir miktar da olsa anlayış tavsiye... Elbette vardır ama işte biz gençler çoğu za- man yaşlı insanları bir yere kadar dinleyebil- meyi başarabiliyor bir yerden sonra tabiri caiz ise ipin ucunu kaçı- rıp boşveriyoruz. Hat- ta ilk duyduklarımızı da hemen unutuyoruz çünkü hayata hakim olan herşeyi bilen biz- lermişiz gibi geliyor ve göremeyeceğimiz tehlikelere doğru hızla ilerlediğimizi de çoğu zaman farktmeyiz. Bu tehlikeler bazen mad- de bağımlılığı olurken bazen de iş/ eğlence sebepli belkide hayatın asıl temel anlamlarını kaçırmakta olabiliyor. Bazen öyle ruhsuz ya- şıyoruz ki gençliğin verdiği enerjinin belki de hiç yakışmadığı in- sanlar olabiliyoruz. Bir gün yaşlanacağımızı ve bazı şeylerin piş- manlığını yaşayabile-

ceğimizi düşünürsek enerjinin bol olduğu ama pil gibi bunu saklı tutmaya çalışan kişiler belki enerjilerini kul- lanmaya başlar ve pille- rin belli bir zaman son- ra hiç kullanılmasalar bile kendi kendine bo- şalacaklarını düşü- nürler ha ne dersiniz? Hadi bunların hepsini geçelim yapabiliyorsak bari yaşlılarımıza saygı duyalım. Her yaşlı bir- birine benzemez ama hemen hemen çoğu- nun istediği şey mutla- ka ama mutlaka saygı- dır. Bayramlarda, özel günlerde bir hatırlan- maktır. Onlar isteme- den onlar söylemeden bizim onlar için birşey- ler yapmaya çalışma- ya kalkışmamızdır. En basitinden emekli bir büyüğünüzün emek- li maaşını çekip her ay ona götürebilirsiniz. Sık sık hastaneye giden büyüklerimize inernet üzerinden sıra numa- rası alıp bekleme süre- lerini azami bir süreye indirebilirsiniz. Etra- fınızdaki yaşlıları dü- şüneseniz hayat tarz- larınıza baksanız daha o kadar sizin için basit ama onlar için çook değerli o kadar çok şey bulursunuz ki siz yeter- ki onu arayın muhak- kak bulursunuz. Her yaşlıda kendinizi bu- lacağınızı unutmadan hayata devam etmenin yolunu bulabileceği- niz gibi... Onun için yaşlılarımızın kıyme- tini bilelim biz gençler olarak onların duaları ile ayaktayız. Ama son olarak söylemeden geçemeyeceğim bazı insanlar annelerini ba- balarını küçümseye- rek onları başlarından atma çabası içerisinde- ler. veya evin gelini ben burda anneni ve baba- nı istemiyorum diyerek kargaşa çıkarıyorlar ya işte onlara sinir oluyor insan...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar