Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
SIĞINACAK TEK KAPI VAR
19.5.2018
Burcu Besle


İnsanoğlu öyle bir zaman gelir ki çaresiz bir şekilde bir çıkış yolu aramaya girer. Ve bir dost arar, sıkıntısı derdini dinleyecek. Ça- resizlik öyle sarmış ki o güçsüz bedeni kimseye anlatamaz, an- latmaya dili varamaz. Yüce rab- bimizden dertlerine derman sı- kıntılarına çare ister. Ellerini açar Mevlaya gözlerinde iki damla yaş ile başlar dua etmeye ne gelir- se yüce rabbimden geleceğine inanarak rabbimin huzurunda dertlerini sıkıntılarını anlatmaya ve çaresinin burada bulacağını artık oda inanır.

Ne güzel söylemiş Mevlana “Ne olursa yinede gel” hiç bir zaman unutmayalım Yüce Yaratan Rab- bimiz bizleri her türlü dertle sı- kıntı ile imtihan etmektedir. Der- di veren rabbim dermanını da verir. Biz dertlerimizden sıkın- tılarımızdan kurtulmak için tek sığınacağımız kapı Rabbimizin kapısıdır. En güzel yol gösteren yüce Rabbimizdir. Umutsuzluğa hiç bir zaman düşmeyelim. Sabır ihsan eyleyip ne gelirse senden gelsin senden gelen her şeye ra- zıyım diyerek, yüce Yaradanımı- za sığınalım.

İnsanoğlu başına bir dert bela gelmeden mutluluğun huzurun onlar için sunulan imkanların hiçbirinin farkına varmaz. Çün- kü dünya malı o kadar tatlı gelir ki. Çoğu zaman sanki ölmeyecek gibi yaşamaya başlar. Bu dün-

yaya nasıl geldi ve nasıl gidece- ğinin hesabını unutup, dünya zevklerini yaşamaya devam eder. Mal mülk hırsı gönül gö- zünü kör etmiş durama gelir. Bu yaşamdan sonra edebi olan he- sap gününü unutur, kırdığı kalp- leri helal haramı artık gözü kalbi duymaz hale gelmiştir. Ve gün gelir dertler sıkıntılar sarar bütün bedenini çaresizce bir çıkış yolu aramaktadır. Yaptığı hatalar onu çıkılmaz bir yola sürüklemiştir. Artık öyle bir zaman gelmiştir ki, onun için yolun sonu ve artık ona kimse yardım edemez dü- şünce sarar, ama öyle bir zaman gelir ki Rabbinden başka bu dert- leri sıkıntıları giderecek kimse olmadığını düşünmeye başlar. Ve bu düşüncelerini dua etme ile rabbimizden kurtuluş yolu ister. Hiç bir zaman unutmayalım. Bu dünyadan elbet bir gün göçüp gideceğiz. Bize verilen nimetlere şükür edip, Yüce Rabbimize her an zikretmemiz gerekmektedir. Yüce Rabbimizi dara sıkıntıya düşünce değil, her nefes alışı- mızda hatırlamamız gerekmek- tedir. Unutmayalım dünya malı geçici bir hevestir, gideceğimiz vereceğimiz bir hesap günü var- dır.

Allah’ım! Açıktan ve gizli olarak yaptığım, yapacağım bütün gü- nahlarımı, kusurlarımı bağışla. Sen, öne alan ve önce olansın. Sen, geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar