Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Mutlu olabilmek elimizde
26.5.2018
Burcu Besle


Verilen önem zamanı dengeler. Anı yaşamak ve yaşatmak en önemlisi, saygıya değer vermeli ve ruhu incitmemeli. Her in- san övgü, ilgi ve sevgiyle büyür, gelişir, yaşar çün- kü. Önce ben diyebilmek gerekli sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir yaşam için. Baş- kalarını mutlu edeceğiz derken hep kendimizden geçtik. Kendine bakma- dan, kendini mutlu etme- den, başkaları için çalışıp çabalar sonra yorulursun, bir el beklersin, anlaşılmak istersin, buna ihtiyacın vardır sonra çalışıp, çaba- layıp mutlu ettiklerin, gö- zünden sakındıkların seni ilk mutsuzluğa iten olurlar. Başkasına bel bağlamak peşinen yıkılmaktır, bu dünya ayakta kalabilenler için dünyadır. Çoğumu- zun en güzel düşler ya- rım kalıyor, gençlik heba oluyor, alev sorunlar, ülke gündem, siyaset ve ya- şam derdi derken isteme- diğimiz bir hayatın orta- sında yer alıyoruz. Güzel günlerin geleceğini umut ederek şimdiki günleri tü-

ketiyoruz. Zaman bir nok- tadan sonra rutine biniyor. Hatalarla aylar, yıllar nasıl geçiyor anlamıyorsunuz bile, sadece sabah ve ak- şam oluyor ve takvim yap- rakları değişiyor. Dünyada belki sabit miktarda mut- luluk var, birinin mutlulu- ğu birinin mutsuzluğudur belki. İktisat politikasıyla mutluluk paradoksu. Acı da insanı besleyen duy- gulardan birisi aynı sevgi gibi, acının da varlığına muhtacız tatlıyı anlamak ve mutlu olabilmek için. Var olan hiçbir duygu bo- şuna değil, bizim ruhsal durumumuzu tamam- larlar. Mutluluğu uzak ve erişilmez yapan bizleriz, istersek kendi cennetimizi yaratır çevremize de mut- luluğumuzdan yansıtabili- riz. İnsan önce ne istediği- ni bilip onu mutlu edecek şey aramalı, ufak bir şey bile mutlu edebilir kişiyi yeter ki ne istediğini bilsin. Çünkü mutluluk elindeki- lerin farkına varma ve on- ları güzelleştirme sanatıdır.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar