Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Bu bir cinayettir!
18.6.2018
Burcu Besle


3 gündür dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş bir va- ziyette Sakarya’da bir or- manda bulunan siyah yavru köpeğin görüntüsü gözümün önünden git- miyor. O fotoğraf her aklı- ma geldiğinde içimde bir şeyler kopuyor, yüreğim yanıyor, içim kanıyor. Bu nasıl bir vahşettir, bu nasıl bir ruh halidir; bunu yapan nasıl bir insandır, ya da in- san mıdır? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kepçe operatörünün orada iş ya- parken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var” açıklamasında bulunmuş. Yani bu vahşe- tin sebebi bölgede çalışma yapan bir kepçe operatörü olduğu sanılıyormuş! Han- gi nedenle olursa olsun bu bir cinayettir. Cinayet di- yorum, çünkü bu olayın bir insanı öldürmekten farkı yoktur. Aynı şekilde hayvanların önüne zehirli yiyecek atarak öldürmekte cinayettir. Bu toplum bu görüntüyü nasıl sinesi- ne çekecek? O yavrunun yürek parçalayan görün- tüsünü beynimizin ücra bir köşesine atıp unutacak mıyız? Bu cinayet, yapanın yanına kâr mı kalacak? O yavru köpeğin kara gözle- ri yaşadığı acının hesabını bizlerden sormayacak mı? “Kepçe operatörü kazay- la yapmış” deyip ki çok da inandırıcı gelmiyor, içi-

mizi mi soğutacağız? Biz millet olarak hangi ara bu kadar zalimleştik? Ne yazık ki hayvanları öldürenler ya bulunamıyor, bulunsa- lar da ceza almıyorlar. Bir- kaç gün önce Bodrum’da zehirli kıyma ile öldürü- len onlarca kedi köpek ve tavuğun fail ya da failler bulunabildi mi? Karnını doyurmak ümidiyle zehir- li kıymaya yaklaşan ancak ölümle kucaklaşan biçare hayvanların tek istedikleri; sevgi ve bir lokma yiyecek. Bildiğimiz kadarıyla hay- van hakları ile ilgili yasa tasarısı aylardır kanunlaş- mayı bekliyor. Yavru köpe- ğin ölümü üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Seçimden sonra ciddi adımların atılacağı ve ağır ceza yaptırımlar getiri- leceği” yönünde açıklama- larda bulundular. İnsanlar kadar diğer canlıların da yaşamaya hakları vardır. Bu hakkı onların elinden almak zalimliktir. Aylardır ra arda bekletilen Hayvan Hakları Kanunu’nun ye- niden gözden geçirilerek (hayvanlara işkence etme, tecavüz ve öldürme suçla- rına, insanlara verilen ceza ile eş değerde cezalar geti- rilerek) bir an önce çıkartıl- ması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yoksa mil- let olarak bu yavru köpeğin vebalinin altında kalırız...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar