Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İBRET ALMAK GEREK
12.7.2018
Burcu Besle


İnsanlar ancak birileri ve- fat ettiği zaman ölüm gelir akıllarına, ama bilmezler ki ölümün bize kaş ile göz arasından yakın olduğunu. Herkes dilediği gibi yaşı- yor, eğleniyor, dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bilmeden. Nasıl zengin olabilirim, hangi arabayı alsam, daha fors- lu olur. Şu mekana gide- yim şu mekandan çıkayım mantığıyla hayat bitip gi- diyor. Farkındamısınız. İlk önce kendiyle yüzleşmeli insan, aynaya bakıp ben ne yapıyorum diye kendi- sinin stop düğmesine bas- ması gerekiyor değilmi?

Zaten yüce Allahın istediği de bu ya.. Birileri ölür ha- yattakiler ondan ibret alır yaşayanlar ise hal ve hare- ketlerine dikkat edip salih amel işlesinler diye hareket etmeleri sağlanır. Burdan dönüş yok ki...

O soğuk o karanlık iki metrekarelik yere girmek ne zordur. Sual melekleri geldiğinde cevap vermek ne çetindir. Bu durumu gören mezarlıktaki eş dost akrabaları sadece o an dua edip ta ki mezarlıktan çıka- na kadar hayatlarına kal- dıkları yerden devam eder- ler. ibret alındımı yok... O öldü diye bizdemi öleceğiz mantığıyla hareket edildi- mi evet...

Dünya döndükçe bu tür olaylar ile karşı karşıya çok kalırız. Neden ama? Haya- tın kanunu böylemi neden birşeyler için önlem almı- yoruz.

Mesela bir insan şehir dı- şına giderken arabasını bakıma götürür değilmi. Onun suyuna baktırır, ya- ğına baktır, rotbalans ayarı yaptırır, yani yolda kalma- mak için her türlü bakımı yaptırır, o şekilde devam etmek ister yoluna peki bizimde yolculuğumuz var ahirete göç edeceğiz. Bu aşikar değilmi. Neden bir takım önlemler almı- yoruz ki.. Hakikaten ha- yat çok kısa sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Önünüzde umut arkanızda pişmanlık olmasın.

Ben bu köşeyi yazıyorum ama birileri mutlaka oku- yacaktır. Ve işleyeceği bir günah varsa belkide işle- meyecek mutlaka aklında bir takım sorular kalacak- tır. Bizim ki asprin tedavisi gibi gelecektir ama yinede ölüm var diyecektir. Bizde birşeylere vesile olabili- yorsak ne mutlu diyeceğiz. Yine söylüyorum bu dün- yadan göçüp giderken.. Önünüzde umut arkanız- da pişmanlık olmasın...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar