Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
UNUTTUK!
18.8.2018
Burcu Besle


Unutmadık demeyin. Unuttuk. Anıyoruz, ko- nuşuyoruz demeyin. Unutmasak hatalar zinci- ri devam etmez. Unuttuk. Doğayla oynamamamız gerek. Oynuyoruz. Hep unutuyoruz, alışkanlık unutmamız... İşimize geli- yor çünkü... Unuttuk. 19 yıl geçti... 19 yıl önce dün sabaha karşı felakete uyan- dı Türkiye. Türkiye’nin depremi hissetmeyen illeri, ancak sabah uyandıkların- da haberdar oldu felaketin büyüklüğünden... Gecenin 03.02’sinde... 45 saniye... 7.4... Resmi rakamları es geçelim, onbinlerce ölü, yaralı, ekonomik-sosyal- ailesel yıkım. Anıyoruz bugün bir kez daha aynı acıyı derinliklerimizde hissederek. Ama ders aldı- ğımız söylenemez. Olayın vahametinden sonra bi- nalar daha dayanıklı inşa edilmeye başladı, dene- timler arttı.. Ama 1999 son- rası aynı ciddiyetin devam ettiğini söyleyebilir misi- niz şimdi de?.. İmar barışı gibi düzenlemeler, devlet ciddiyetinin, kuralın, yasal düzenlemelerin, ilkelerin bir anlamda yitip gitme- si de demek değil midir?.. Türkiye’nin deprem ku- şağında olduğu gerçeği karşısında sıkışık tepişik şehirlerimizle ne kadar ha-

zırız ki bir sonraki depre- me?.. Büyük deprem bek- leyen İstanbul’a bakalım... Otoyolların yanı devasa gökdelenlerle dolu; şehre baktıkça ürperiyorsunuz.. Her taraf beton yığını, on- beş milyon insan... Bir yağ- murda felç olan şehir kuzu kuzu deprem bekliyor... Şe- hir üstüne şehir ekleniyor, olası depremde toplanma alanları olarak işaretlenen boş alanlar AVM’lerle do- luyor... Nehir yataklarına bina ve yol yapılıyor.. İn- sanlarımız bir cep telefo- nuna verdiği paranın belki de 10’da birini ayırıp DASK yaptırmayı gereksiz gö- rüyor, boşveriyor. Unutu- yor çünkü. Acı unutulmaz ama bireysele vurduğu- muzda sanırız böyle, biz- deki garip manzara... Baş- ka acıları görmezden gelip, kendi acımızı yaşıyoruz o kadar. Bilim insanlarının İstanbul’a yönelik uyarıla- rının ve depreme hazırlık anlamındaki istemlerinin gerçekleşme oranı yüzde kaçtır acaba?.. Hazır mı- yız depreme?.. Sanmıyo- ruz. Yapabildiğimiz tek şey depremin olmaması için dua etmek. Unuttuk çün- kü. Unutmasak taviz ver- mez... Deprem olmayacak- mış gibi yaşamaz... Ve aynı hatalara devam etmezdik

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar