Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Ne GÜZELDİ O GÜNLER
15.9.2018
Burcu Besle


Oldum olası siyah beyaz fo- toğra ara bakmayı seviyo- rum. Ne kadar eski tarihli olursa, o kadar çok seyir zev- kimi artırıyor.

Fotoğraf makinasının nadir bulunduğu dönemlerde rol yapmak, poz vermek nedir bilmeyen insanlar? Olduğu gibi? İçinin de dışı gibi göste- ren Fotoğra ar. İnsanlar daha doğal?

Yaşlı bir adam, yüzü yılların yorgunluğunun tarihsel ifa- desi olan çizgileriyle dolu. Bıçkın bir delikanlı belli, ma- hallesinin namus bekçisi. Kasketi sağa kaykılmış ağabe- yi, aklı ekmek parasında.

Zarif bir kadın, kucağında be- besi. Eteğinden tutunmuş bir çocuk, hayatın ipi gibi sarıl- mış.

1850 yıllardan .. 1900 yıllar- dan.. 40 lı, 50 li ve 60 yıllar- dan?.

Giysiler ve mekanlar başka başka. Oysa hüzünler sevinç- ler ya da endişeler ise hep aynı.

Beklentiler aynı? Elbet vardı bu uğurda eşini dostunu gö- zünü kırpmadan harcayanlar.

Kimisi başarılı oldu(!) çokça paralar kazanıp olmadık mev- kilere geldi. Kimisi bu uğurda savaşı kaybedip harcanıp gitti.

Öylesi ya da böylesi.. Hepsi ölüp gitti.

Onlarda zamanın en son anı-

nı yaşarken her şey sıcak ve renkliydi. Zaman onların za- manı, yer onların yeri, duygu- lar, eğriler ve doğrular? Hepsi onlarındı.

Daha doğrusu onlar öyle sa- nıyordu. Şu an bizim sandığı- mız gibi.

Kim bilir, belki bir yüz yıl son- ra birileri şu an çekildiğimiz renkleri solmuş bir fotoğrafa bakıp, benzer bir yazı yazacak, benim gibi!

Bakın şu insanlara! Neredeler şimdi? Gerçekten başarı mıdır zengin olmak?

Bedeli olan harcadığın insan- lar? Harcadığın değerler? Ve harcadığın zaman?

Farkında mısın, hırs arttıkça merhamet duyguların da aza- lıyor. Azaldıkça artıyor acıma- sızlığın! Ne olacak sonra?

Ve o son nefesini vereceğin anın yaklaştığı hissettiğinde, bu güç ve zenginliğin ne ka- darı aklında olacak? Ne kadar kıymet olacak ölüm döşeği- nin kuş tüyünden olmasının?

Bir zengin falan bey olarak, muza er bir komutan eda- sıyla dolaşırken sana gıpta ile bakan gözlerin yaşattığı gurur ve kibir nerede şimdi?

Korkuyor olacaksın o an? Ne yapacağım ben orada diye?

Ey falan efendi, ey lan bey! Sırıtacak o an yüzündeki kor- ku ve endişe. Yakışmayacak elbet zenginliğine...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar