Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
YILANKAVİ YOLLAR
29.9.2018
Burcu Besle


Büyülü sesler dünyasında bazıları tanıdık gelir bize. Yı- lankavi yollar birbiriyle kolkola girmiş çağırıyorlardır ötelere. Çok ötelere. Alıştığınız semtin bildik doğası, etrafınızı saran tellere dönüşür o zaman. O sese kulak vermek istersiniz. Verirsiniz.

Geride selamet dileyenler olsa sadece, dersiniz. Hakkını he- lal edenler, iyilik dileyenler, dua edenler... Ama gitmeniz birile- rinin yüreğinde ince bir sızı bı- rakabilir. İşte o zaman zorlaşır her şey. Çağıran yoldan da gitmek isteyen bünyenizden de kuşkuya düşersiniz. Zemin koyudur, kaygan değildir belki ama geri dönüşsüzdür. Ayakları yere bassa keşke her düşüncemizin. Her duygumuz bütün kar zararları hesap edip öyle yer açsa kendine. Yollar çağırmadan önce gösterse gidilecek yeri. Ama kör tari dir bundan sonra her şey. Ce- binizde soluk yüzlü bir bilet, sırtınızda çanta, kısık gözler- le şöyle dersiniz: Daha güzel olması için bu gidiş; herkesin, her şeyin...

Müziğin akışı değişir zihni- mizde, insanların sesi, bakışı değişir. Her şeye bir yavaşlık siner yavaşça. Sanki sizin dı- şınızdaki her şey sesli düşü- nüyormuş gibi gelir. Etrafta

tanıdık tek yüz kalmaz, ayna- daki dahil. Tekrar anlamlandır- maya çalışırsınız. Kendinizi, var oluşu, gidişi...

Aslında ağlamak istemezsiniz ama izin istemez yanağınıza düşen seri damlalar. Serseri yolun en seri yolcularıdır onlar. Ağlamak istemezsiniz, düşer- ler. Meteoroloji bahsetmemiş- tir sağanaktan siz de şemsiye almamışsınızdır. . Bir dayanak olmaması insanı gerçeklerle daha bir coşkuyla yüzleştirir. Çukursa gittiğiniz yer, bütün aydınlığıyla seçersiniz. Vedalar sesli olmalı bence. Coşkuluysa bir roman müziği eşlik etmeli kıvançlı gülüşlere. Garip bir terk edi/li/ş ise hıçkı- rıklar yükselmeli cam gerile- rinden. Vedalar var oluşlarını yansıtmalı tüm iklime. Vedalar elveda ise sarılmalar olmalı sımsıkı. Anlamlı gözler kaçır- malı kendisini kendisine çev- rili gözlerden, alınlar öpülmeli, mendiller sallanmalı.

Hem de eğreti, kimliksiz, va- tansız bir kaçış. Gidilen yer de ne olacağını bilmeyen biri için geldiği yerden de ne kaldı- ğının bilinmemesi “bitiş” i res- meder apaçık. Bitiş ise yolların ses sese verip çağırmasından ziyade, sona erdiklerinin gös- tergesidir.

Yollarınız daim olsun.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar