Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ONLARIN DUALARI İLE AYAKTAYIZ
27.10.2018
Burcu Besle


Bir gün herkes mutlaka yaşlanacaktır. Eğer normal bir yaşantınız varsa ve or- talama bir insan ömrünü de yaşayacaksanız bundan daha doğal ve kesin bir önerme olamaz. Evet is- ter inanın ister inanmayın istrse çook uzak gelsin ne yaparsanız yapın yaşlan- maktan kurtulamazsınız. O sebeple gelin isterseniz biraz empati duymaya ça- lışalım yaşlılara. Etrafla- rında genç ve enerji dolu insanlar var. Ancak kendi- lerini ne kadar pozitif his- sederlerse hissetsinler yaş- lılarda genelde enerji bir yere kadardır. Etraflarına bakarlar uzun uzun kendi gençliklerini hatırlamaya çalışırlar ve eminim ki bir çoğu “Keşke” ile başlayan cümleler kurarlar...

O halde bizlerinde de keş- ke dememesi için belki de onlara biraz kulak kabart- mamız gerektiğini de an- layabiliriz ha ne dersiniz? Yılların tecrübesi denilen bu kişilerin hiç mi yok- tur bize verebilecekleri bir miktar da olsa anlayış / tav- siye... Elbette vardır ama işte biz gençler çoğu za- man yaşlı insanları bir yere kadar dinleyebilmeyi başa- rabiliyor bir yerden sonra tabiri caiz ise ipin ucunu kaçırıp boşveriyoruz. Hatta ilk duyduklarımızı da he- men unutuyoruz çünkü hayata hakim olan herşeyi bilen bizlermişiz gibi geli- yor ve göremeyeceğimiz tehlikelere doğru hızla iler- lediğimizi de çoğu zaman farktmeyiz. Bu tehlikeler bazen madde bağımlılığı olurken bazen de iş/ eğlen- ce sebepli belkide hayatın asıl temel anlamlarını ka- çırmakta olabiliyor. Bazen öyle ruhsuz yaşıyoruz ki gençliğin verdiği enerji- nin belki de hiç yakışma- dığı insanlar olabiliyoruz.

Bir gün yaşlanacağımızı ve bazı şeylerin pişman- lığını yaşayabileceğimizi düşünürsek enerjinin bol olduğu ama pil gibi bunu saklı tutmaya çalışan ki- şiler belki enerjilerini kul- lanmaya başlar ve pillerin belli bir zaman sonra hiç kullanılmasalar bile kendi kendine boşalacaklarını düşünürler ha ne dersi- niz? Hadi bunların hepsi- ni geçelim yapabiliyorsak bari yaşlılarımıza saygı duyalım. Her yaşlı birbiri- ne benzemez ama hemen hemen çoğunun istediği şey mutlaka ama mutlaka saygıdır. Bayramlarda, özel günlerde bir hatırlanmak- tır. Onlar istemeden onlar söylemeden bizim onlar için birşeyler yapmaya çalışmaya kalkışmamız- dır. En basitinden emekli bir büyüğünüzün emekli maaşını çekip her ay ona götürebilirsiniz. Sık sık hastaneye giden büyükle- rimize inernet üzerinden sıra numarası alıp bekleme sürelerini azami bir süreye indirebilirsiniz. Etrafınız- daki yaşlıları düşüneseniz hayat tarzlarınıza baksa- nız daha o kadar sizin için basit ama onlar için çook değerli o kadar çok şey bu- lursunuz ki siz yeterki onu arayın muhakkak bulursu- nuz. Her yaşlıda kendinizi bulacağınızı unutmadan hayata devam etmenin yo- lunu bulabileceğiniz gibi... Onun için yaşlılarımızın kıymetini bilelim biz genç- ler olarak onların duaları ile ayaktayız. Ama son olarak söylemeden geçemeyece- ğim bazı insanlar annele- rini babalarını küçümse- yerek onları başlarından atma çabası içerisindeler. veya evin gelini ben burda anneni ve babanı istemi- yorum diyerek kargaşa çı- karıyorlar

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar