Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Affetmeyin!
17.11.2018
Burcu Besle


Bazı insanlar vardır kimsenin kötü olmasını istemezler. Herkes iyi olsun herkes sağlıklı olsun herkes mutlu olsun isterler. Kö- tülük yapmak nedir bilmezler. Herkese iyilik yapmak isterler karşılık beklemeden. Başkaları- nın başarılarına ve düşünceleri- ne saygı duyar ve kendi pozitif düşüncelerin de katmak isterler. Saydıkların her insanda olması gereken davranış biçimidir as- lında, bir özellik değildir. İnsan olmanın erdemliği budur zaten! Bu tür insanların maalesef gü- nümüzde pek değer bilinmez. Zorba insanlar tarafından hor görülür küçümsenir değer veril- mez. Aslında doğru davranışlar olduğunu bilirler ancak işlerine gelmez! İşlerine gelmez çünkü bencil insanlardır bu tipler. Kötü- lük nedir bilmeyen insanları kul- lanmaya çalışırlar ve girişimlerin sonucunda çoğunlukla istedik- lerini elde ederler. Elde etmek denilirse tabi. Elde etmek eme- ğin sonucu olarak tanımlarım ben. Mazlumların ve iyi niyetli insanları kandırarak elde edilen-

ler kazanç değil gasp sayarım her zaman. Türkçesi budur! Gidin inceleyin araştırın, bu tür zorba insanların yirmi dört saat ra- kamları düşünerek geçirdiklerini görürsünüz. 7/24 parayı düşün- meden rahat edemezler! Parayla yatar parayla kalkarlar. Mazlum insanlar insan erdemliklerini önde tutarak zarar verdikleri zor- ba insanlarla konuşmamazlık etmezler. Zorbaya zorbaca cevap vermeyi bildikleri halde aynı dil- de cevap vermeyi değil susmayı tercih ederler. Aptal yerine ko- nulduklarını bildikleri halde üs- telik. Susarlar ve zorba davranış- ların yanlış davranış olduğunu anlayıp bir gün özür dilenir bek- lentisiyle günlerce aylarca hatta yıllarca sabırla beklerler. Susmak veya konuşmamazlık etmemek afetmek değildir. Siz siz olun böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer karşınızdaki kişi samimiye- tine inanarak özür dilemedikçe kesinlikle afetmeyiniz asırlar boyu geçsede! Varsın vicdanıyla hesaplaşsın, hücreler mitöz bö- lünmeye yüztütsün!

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar