Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...
24.11.2018
Burcu Besle


Ülkemizde mesleklerin içinde en önemli olan mesleklerden biride öğretmenlik mesleğidir. Öğret- menlik gerek ülkemizde, gerek ise dünya ülkelerinde onur du- yulacak kutsal mesleklerdendir.

Öğretmenlik gerek Cumhuriye- tin ilk yıllarında, gerekse içinde yaşadığımız çağda gururlu ve şerefli meslekler içinde yer alır. Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum. diyen (Hz. ALİ) bile bu mesleğin ne kadar de- ğerli olduğunu ortaya koymuş- tur. Ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde,bilim ve tekniğin gelişmesinde en büyük katkıyı yinede fedakâr ve cefakâr öğret- menlerimiz en önde ileri ışıklar saçan neferlerdir.

Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de en büyük rehber ışık saçan insanlardan olan öğretmenler memleketin çağdaş uygarlığa yükselmesine en büyük katkı- yı sağlayacaklardır. Ülkemizde geçmişte gerek kentlerde, gerek ülkemizin en ücra köşelerinde

bir yere tayini çıkan öğretmenle- rimize evin en güzeli onlara kira- lanır, yemeklerin en güzeli onla- ra ikram edilirdi. Genç kızlarımız evlenirken ille de öğretmen ol- sun derlerdi. Bir öğretmen bir yerden başka yere seyahat eder- ken en iyi koltuklar araçlarda on- lara tahsis edilirdi. Bir öğretmen bir cadde ve sokaktan geçerken herkes öğretmenlere selam verir ve ayağa kalkardı. Öğretmen bey, bir şey söylüyorsa onun üzerine laf söylenmez. Protokol masala- rında onlara mutlaka başköşede yer ayrılırdı.

Elbette yinede öğretmenleri- miz saygı gören mesleklerden biridir. Ülkemizin geleceğine nur ışıkları yaymak istiyorsak, çocuklarımızın yarının umudu öğretmenler geleceğimizin mi- marlarıdır. Eğer samimiysek on- lara hak ettikleri maaşı, ücretleri verelim. Hak ettikleri değeri ve saygıyı gösterelim.

24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar