Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ERDEMLİ OLMAK LAZIM
1.11.2019
Burcu Besle


Bazı insanlar vardır kimse- nin kötü olmasını istemez- ler. Herkes iyi olsun herkes sağlıklı olsun herkes mut- lu olsun isterler. Kötülük yapmak nedir bilmezler. Herkese iyilik yapmak is- terler karşılık beklemeden. Başkalarının başarılarına ve düşüncelerine saygı du- yar ve kendi pozitif düşün- celerin de katmak isterler. Saydıkların her insanda olması gereken davranış biçimidir aslında, bir özel- lik değildir. İnsan olmanın erdemliği budur zaten! Bu tür insanların maalesef günümüzde pek değer bi- linmez.

Zorba insanlar tarafından hor görülür küçümsenir değer verilmez. Aslında doğru davranışlar olduğu- nu bilirler ancak işlerine gelmez! İşlerine gelmez çünkü bencil insanlardır bu tipler. Kötülük nedir bilmeyen insanları kul- lanmaya çalışırlar ve giri- şimlerin sonucunda ço- ğunlukla istediklerini elde ederler. Elde etmek denilir- se tabi. Elde etmek emeğin sonucu olarak tanımlarım ben. Mazlumların ve iyi ni- yetli insanları kandırarak

elde edilenler kazanç değil gasp sayarım her zaman. Türkçesi budur! Gidin in- celeyin araştırın, bu tür zorba insanların yirmi dört saat rakamları düşünerek geçirdiklerini görürsünüz. 7/24 parayı düşünmeden rahat edemezler! Parayla yatar parayla kalkarlar.

Mazlum insanlar insan er- demliklerini önde tutarak zarar verdikleri zorba in- sanlarla konuşmamazlık etmezler. Zorbaya zorbaca cevap vermeyi bildikleri halde aynı dilde cevap ver- meyi değil susmayı tercih ederler. Aptal yerine konul- duklarını bildikleri halde üstelik. Susarlar ve zorba davranışların yanlış dav- ranış olduğunu anlayıp bir gün özür dilenir beklenti- siyle günlerce aylarca hat- ta yıllarca sabırla beklerler. Susmak veya konuşma- mazlık etmemek affetmek değildir. Siz siz olun böyle bir durumla karşılaşırsa- nız eğer karşınızdaki kişi samimiyetine inanarak özür dilemedikçe kesinlik- le affetmeyiniz asırlar boyu geçsede! Varsın vicdanıyla hesaplaşsın...

 
Diğer Yazılar
Yazarlar