Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
HERŞEYİN DAHA GÜZEL OLMASI İÇİN
22.12.2018
Burcu Besle


Büyülü sesler dünyasında bazı- ları tanıdık gelir bize. Yılankavi yollar birbiriyle kolkola girmiş çağırıyorlardır ötelere. Çok öte- lere. Alıştığınız semtin bildik doğası, etrafınızı saran tellere dönüşür o zaman. O sese kulak vermek istersiniz. Verirsiniz. Geride selamet dileyenler olsa sadece, dersiniz. Hakkını helal edenler, iyilik dileyenler, dua edenler... Ama gitmeniz birileri- nin yüreğinde ince bir sızı bıra- kabilir. İşte o zaman zorlaşır her şey. Çağıran yoldan da gitmek isteyen bünyenizden de kuşku- ya düşersiniz. Zemin koyudur, kaygan değildir belki ama geri dönüşsüzdür.

Ayakları yere bassa keşke her dü- şüncemizin. Her duygumuz bü- tün kar zararları hesap edip öyle yer açsa kendine. Yollar çağırma- dan önce gösterse gidilecek yeri. Ama kör tarifidir bundan sonra her şey. Cebinizde soluk yüzlü bir bilet, sırtınızda çanta, kısık gözlerle şöyle dersiniz: Daha gü- zel olması için bu gidiş; herkesin, her şeyin...

Müziğin akışı değişir zihnimiz- de, insanların sesi, bakışı değişir. Her şeye bir yavaşlık siner yavaş- ça. Sanki sizin dışınızdaki her şey sesli düşünüyormuş gibi gelir. Etrafta tanıdık tek yüz kalmaz, aynadaki dahil. Tekrar anlam- landırmaya çalışırsınız. Kendini-

zi, var oluşu, gidişi...
Aslında ağlamak istemezsiniz ama izin istemez yanağınıza düşen seri damlalar. Serseri yo- lun en seri yolcularıdır onlar. Ağlamak istemezsiniz, düşer- ler. Meteoroloji bahsetmemiştir sağanaktan siz de şemsiye al- mamışsınızdır. Yalnızlık böyle zamanda iyidir işte. Bir dayanak olmaması insanı gerçeklerle daha bir coşkuyla yüzleştirir. Çu- kursa gittiğiniz yer, bütün aydın- lığıyla seçersiniz.
Vedalar sesli olmalı bence. Coş- kuluysa bir roman müziği eşlik etmeli kıvançlı gülüşlere. Garip bir terk edi/li/ş ise hıçkırıklar yükselmeli cam gerilerinden. Vedalar var oluşlarını yansıtmalı tüm iklime. Vedalar elveda ise sa- rılmalar olmalı sımsıkı. Anlamlı gözler kaçırmalı kendisini ken- disine çevrili gözlerden, alınlar öpülmeli, mendiller sallanmalı. Bir elvedası bile olmayan ayrılık olsa olsa kaçıştır. Hem de eğreti, kimliksiz, vatansız bir kaçış. Gi- dilen yer de ne olacağını bilme- yen biri için geldiği yerden de ne kaldığının bilinmemesi “bitiş” i resmeder apaçık. Bitiş ise yolla- rın ses sese verip çağırmasından ziyade, sona erdiklerinin göster- gesidir.
Yollarınız daim olsun, kalın sağ- lıcakla...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar