Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
HERŞEY HATIRLANDIĞI GİBİDİR
2.2.2019
Burcu Besle


Bazen kalemimize yol verip, içi- mizden geçenlere söz hakkı tanı- mak gerek diye düşünüyorum –ki bizi insan yapan yegâne şeyler- den biri de bu olsa gerek.

Dem bu demdir, diyerek başlaya- lım söze...

İnsanın insanı ya tamamlayama- dığı, ya da tam anlayamadığı; herkesin her şeyi kolayca ko- nuştuğu, arkasını döner dönmez unuttuğu, vefanın menfaate dö- nüştüğü bir zamandayız.

Günler, sürekli bir koşturmaca içinde geçerken sıklıkla unuttuğu- muz bir şey var –ki arada bir de olsa hatırlamak, hatırlatmak ge- rek; hepimiz ölecek yaştayız!

Bence hiçbir şey göründüğü hatta yaşandığı gibi değil; her şey hatır- landığı gibidir.

Yaşadıklarımızı hafızamızda yer eden anılarla yâd ederiz.

Bazı olayları hayatımızı etkileyen kötü anılarla anarız, bazılarını da yüreğimizde bıraktığı tebessüm- le...

Dünyayı kötülüğe mahkûm etme- ye, yaşanmaz bir yer kılmaya ça- lışanlara rağmen biz iyiye, güzele yöneliriz. Bu yüzden bir yandan onlarla mücadele ederiz bir yan- dan da kendimizdeki güzellikleri etrafımıza yaymaya çalışır ve iyi- lerle hemhal olmaya çalışırız.

Her ne kadar kötüler akılda kalı- yor olsa da, büyüklerimiz bize iyi- likten vazgeçmemenin bir erdem olduğunu ve bu erdeme çok az kimsenin sahip olabileceğini öğ- rettiler.

Gidişler zamansızdır vesselam...

Evet, her gidiş zamansızdır. İn- sanoğlu bu anlamda hem do- yumsuz hem de vefasızdır. Ne çocuğumuzu koklamaya doyarız, ne de sevdiklerimizi uğurlamayı isteriz.

Hayat bize defaatle sevdiklerimiz- den ansızın ayrılmayı reva görür.

Zaman ne kadar geçerse geçsin; yüreğinizi yakan ayrılık acısı bel- ki ilk günkü kadar keskin değildir ama hala hep oradadır. Yerli yer- siz, ben buradayım dercesine ha- tırlatır kendini...

İşte tam burada, içinizde bir sa- vaş yaşarsınız.Öldürmeyen bir savaştan bahsediyorum. Ruhu- nuzun bacaklarını kıran bir sa- vaş...

Ve zamanla hepimiz kendi iç sa- vaşlarımızın gazisi oluruz.

Öyle kolay değil yazmak ölüm hakkında. Hele hele damarından kan, ruhundan can çekildiyse.

Önce bir acı çöreklenir yüreğe, sonra anlamaya çalışır insan.

İnsanlar için kolaydır anlamak. Aldığımız her nefes yaşamaya direnmektir aslında ama her ne- feste azalır ömür.

Kimin ne kadar nefesi kaldığını ise ancak Yaradan bilir.

Göklerden bir nefes gelsin, bir rüzgâr essin, bir yağmur yağsın, bir ses bozsun şu sessizliği; için- de kabaran yangın sönsün ister- sin.

Yel esmez, yağmur yağmaz, gök ağlamaz ve yakar içinin bütün geçmişini yangın...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar