Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
DUYARLILIK
31.10.2019
Burcu Besle


İnsan var olduğundan bu yana öldürmeyi ken- disine daha yakın gör- mesi ne acıdır. Zor olan tabi ki yapmak ve ya- şatmaktır. Çevremizde gerçekleşen her türlü olaylar bizim bakış açı- mıza göre şekillenip kul- lanımımızda veya yaşa- mımızda bir yere sahip olur. Bakmak değildir aslında, asıl olanı gör- mektir.

Duyarlılık, insanın sa- dece kendisine değil kendisi ile yaşamı pay- laştığı çevresindeki her ferde katkı sağlayan bir tutumdur. Hayatta tek başına yaşamak ya da tek başına mutlu olmak mümkün mü? Hayır, mümkün değildir tabi. İnsanın çevresine gös- tereceği duyarlılık onun katkısı kadardır, oldur- mak için duymak ve du- yarlı olmak gerek. Yaşam içerisinde insa- nın karşılaştığı o kadar zor ve meşakkatler var- dır ki gün gelir baş edi- lemez olduğunu sanır- sınız, ancak hiçte öyle değildir aslında. Zorluk-

lar insanı daha dirençli kılar yapılan mücadele sabrınızı zorlar ta ki o zorluk ve sıkıntının size açtığı kapıları fark edene kadar. İşte her mücade- lenin insan hayatında açtığı başka başka kapı- lar ve yollar vardır. Bunu görebilmek insanı daha olgun ve insan kılar. İn- san doğmaktan daha zor olan insan olmaktır aslında.

ömrünü dost edinmek ile değil de düşman ka- zanmak ile geçirenler aslında ne kadar büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu göremezler. Dost Kazanmak varken nedir bu

Kim; Doğduğu şehri, ül- keyi, dostu, düşmanı se- çebilir ki, sonradan dost ve sonradan da düşman bulur insan. Kısa olan insan kaybetmek, Ol- durmak varken nedir bu Öldürmek. Oluvermek ile ölüvermek arasında ne yaptığın ne yaptığı- mızdır aslolan ve İşte bütün mesele bunu id- rak edebilmektir.

 
Diğer Yazılar
Yazarlar