Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
MUTLU OLMAK
23.2.2019
Burcu Besle


Çok büyük zorlukların so- nunda kazandığımız zafer mi? Duygu ve mantığın çakışma dönemler mi? Vazgeçmeyip, reddetme- den, usanmadan bir çok mücadele sonunda elde et- tiğimiz ödül mü? Mutluluk her insanın kendi dünya- sında çizdiği bir resimden farksızdır, her kişinin mut- lu olduğu değerler çizdi- ği, gördüğü, yorumladığı,

yaşadığı kadardır. Mutlu- luk bazen camdan yağan yağmuru izlemek bazen erişilmesi zor olan bir zir- vedir. Mutluluk hep bir köşesinde durur insanın gördüğü hissettiği şekille- re göre mutluluk değerler değişir. Mutluluk içimizde, her anımızda bizimle şek- lin, boyutunu ortaya çıkar- mak için sadece biraz daha mücadele.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar