Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
FARKETMİYORUZ
2.3.2019
Burcu Besle


Bir gün herkes mutlaka yaş- lanacaktır. Eğer normal bir yaşantınız varsa ve ortalama bir insan ömrünü de yaşaya- caksanız bundan daha doğal ve kesin bir önerme olamaz.

Evet ister inanın ister inan- mayın istrse çook uzak gelsin ne yaparsanız yapın yaşlan- maktan kurtulamazsınız. O sebeple gelin isterseniz biraz empati duymaya çalışalım yaşlılara. Etraflarında genç ve enerji dolu insanlar var.

Ancak kendilerini ne kadar pozitif hissederlerse hisset- sinler yaşlılarda genelde ener- ji br yere kadardır. Etraflarına bakarlar uzun uzun kendi gençliklerini hatırlamaya ça- lışırlar ve eminim ki bir çoğu “Keşke” ile başlayan cümleler kurarlar...

O halde bizlerinde de keşke dememesi için belki de onlara biraz kulak

kabartmamız gerektiğini de anlayabiliriz ha ne dersiniz? Yılların tecrübesi denilen bu kişilerin hiç mi yoktur bize verebilecekleri bir miktar da olsa anlayış / tavsiye...

Elbette vardır ama işte biz gençler çoğu zaman yaşlı insanları bir yere kadar din- leyebilmeyi başarabiliyor bir yerden sonra tabiri caiz ise ipin ucunu kaçırıp boşveriyo- ruz. Hatta ilk duyduklarımızı da hemen unutuyoruz çün- kü hayata hakim olan herşeyi bilen bizlermişiz gibi geliyor ve göremeyeceğimiz tehlike- lere doğru hızla ilerlediğimizi de çoğu zaman farktmeyiz. Bu tehlikeler bazen madde bağımlılığı olurken bazen de iş/ eğlence sebepli belkide hayatın asıl temel anlamları- nı kaçırmakta olabiliyor. Ba- zen öyle ruhsuz yaşıyoruz ki gençliğin verdiği enerjinin belki de hiç yakışmadığı in- sanlar olabiliyoruz. Bir gün yaşlanacağımızı ve bazı şey- lerin pişmanlığını yaşayabi- leceğimizi düşünürsek ener- jinin bol olduğu ama pil gibi bunu saklı tutmaya

çalışan kişiler belki enerji- lerini kullanmaya başlar ve pillerin belli bir zaman sonra hiç kullanılmasalar bile kendi kendine boşalacaklarını dü- şünürler ha ne dersiniz?

Hadi bunların hepsini geçe- lim yapabiliyorsak bari yaş- lılarımıza saygı duyalım. Her yaşlı birbirine benzemez ama hemen hemen çoğunun iste- diği şey mutlaka ama mutlaka saygıdır. Bayramlarda, özel günlerde bir hatırlanmaktır.

Onlar istemeden onlar söy- lemeden bizim onlar için birşeyler yapmaya çalışmaya kalkışmamızdır. En basitin- den emekli bir büyüğünüzün emekli maaşını çekip her ay ona götürebilirsiniz. Sık sık hastaneye giden büyükleri- mize inernet üzerinden sıra numarası alıp bekleme süre- lerini azami bir süreye indire- bilirsiniz.

Etrafınızdaki yaşlıları düşü- neseniz hayat tarzlarınıza baksanız daha o kadar sizin için basit ama onlar için çook değerli o

kadar çok şey bulursunuz ki siz yeterki onu arayın muhak- kak bulursunuz. Her yaşlıda kendinizi bulacağınızı unut- madan hayata devam etme- nin yolunu bulabileceğiniz gibi...

 

Onun için yaşlılarımızın kıymetini bilelim biz genç- ler olarak onların duaları ile ayaktayız. Ama son olarak söylemeden geçemeyeceğim bazı insanlar annelerini ba- balarını küçümseyerek on- ları başlarından atma çabası içerisindeler. Evin gelini ben burda anneni ve babanı iste- miyorum diyerek kargaşa çı- karıyorlar ya işte onları Allah ıslah etsin..

 

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar