Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
RUHEN BESLENMEK
30.3.2019
Burcu Besle


Ortak bir cevap verecek olursak, şöyle olur...

İlkel beynimiz olası teh- likeleri algılamak üzere teyakkuzda bulunuyor. Nasıl mı?

Örnek verecek olursak, basit bir el çırpma sesin- den, yere düşen bardağın sesinden bile irkiliyoruz. Bazılarımız kalabalığa girmekten, zaruri ihti- yaclar dışında alışveriş yapmaktan geri duruyor. Evlatlarımızı mümkün olduğunca yakınımız- da istiyor, gözümüzden ayırmak istemiyoruz.

Kısaca kimimiz az kimi- miz çok örselendiğimizi hissediyoruz yaşanan- lardan dolayı. Kendi iste- ğimiz dışında, kimimiz kaçınarak, kimimiz yok sayarak, aşırı öfkelenerek v.b. farklı şekillerde tepki veriyoruz. . Burada anah- tar duygu “örselenmek”. Yani bu his var ise durup bir kendimize bakmamız gerekiyor.

Peki bir kendimize ba- kalım, bize ne oluyor? Karşılaştıklarını iyi/kötü, siyah/beyaz, tehlikeli/ güvenli olarak kategori- ze eden beynimizin ilkel kısmı güvende olduğu-

muzu bilene dek diken üstünde kalmaya devam ediyor.

Olanı tespit edip, ken- dimize baktıktan sonra üstesinden nasıl gelece- ğimizi öğrenip uygula- maya geçme vaktimiz gelmiş demektir. Eğer buraya kadar kendimizde olup biteni anlayamadıy- sak tekrar başa dönebili- riz.

İyiye güzele bakmak, iyi şeyler işitmek, iyi şeyler yapmak, faydalı şeylerle meşgul olmak mantığı- mıza yapay bir mutluluk hali yani “-mış gibi yap- mak” gibi gelse de ger- çekte bu teyakkuz halin- den kurtulma da egzersiz olarak değerlendirildi- ğinde çok işe yarıyor.

Yani diyeceğim o ki; acı- yı yaşamalı fakat ken- dini hayattan soyutla- madan işe yarar halde kalmak(ruh sağlığını korumak için de kendi kendine destek olmalıyız. Nasıl ki süt veren anne aç olmasa da evladını besle- mek için yemek yer. Aynı şekilde ruhunu beslemek için de ruhen beslenmek zorundayız. Çocukları- mıza ve kendimize bunu borçluyuz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar