Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
GÜVENMEK İSTİYOR İNSAN
20.4.2019
Burcu Besle


Kıyamet alameti olarak ahir zamandayız diyor büyükleri- miz. Kuzu postu giymiş kurt- ların dolaştığı bu zamanda dost ile düşmanı birbirinden ayırt etmek çok zor. Artık kendimizden bile şüphe eder olduk. Kime inanacağımızı, kime güveneceğimizi, kimi dost bileceğimizi, kime sırtı- mızı döneceğimizi bilemez olduk.

Bu güne kadar hayatımda bir çok olaya şahit olmama rağ- men her gün yaşadıklarım- dan ve tanık olduklarımdan şaşkınlık duyuyorum. İnsanların ağızlarından çıkan ile yaptıkları arasında bağ kurmaya çalışmıyorum artık. Kuzu postu giymiş kurtların dolaştığı bu zamanda kimse- ye güvenemiyor insan..

Kin, nefret, öfke içinde, düşün- ce ve yaşam biçimine davet haykırışlarını izlerken, insan, dünyada yeni bir canlı türü mü şekillendi, şekilleniyor sorusu- nu sormadan edemiyor...

Bana göre düşmanlık, insanın silahı kendisine doğrultması- dır.

Düşmanlık, ister iki kişi, ister iki toplum arasında olsun, ya- kıcıdır, yıkıcıdır. Güzelliklerin ve iyiliklerin üstünü örter, ma- sumiyet duygusunu yok eder. şiddetli kıskançlık, düşmanlığı da beraberinde getirir. yıpra- tıcıdır. Sadece karşısındakini değil, kendisini de yıpratır.

İmrenmek, özenmek daha in- sancadır.

can bildiğim arkadaşlar tara- fından sayısız kere suistimal edildim, ama hiç insana olan güvenimden, insan olma özel- liğinden şüphe duymadım. Benim kişiye hürmetim ve muhabbetim, yüce yaradanın yarattığı en özel varlık olma- sından dolayıdır.

Dostluğun başı, düşmanlığın sonu yoktur. Bu yüzden atala- rımız, “dost bin ise azdır, düş- man bir ise çoktur” demişler- dir. Kurtlar kuzunun bol olduğu yeri değil, sahipsiz kaldığı yeri severler. Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur

İnsanları hemen tanımayız. Hayvanın alacası dışında, in- sanın alacası içindedir. Düş- manını bil sözü kulağa hoş gelse de, ne yazık ki böyle bir imkânımız yok.

Sözün gümüş, sükutun altın olduğunu unutmadan;

dostumuzu ve düşmanımızı yeniden yanı başımızda gör- müş olmanın şükrü ile yolu- muza devam ediyoruz. Nasıl nifak ile ittifak, iyilik ile kötülük aynı çatı altında barınamazsa, dostluk ile düşmanlık da öyle- dir. İkisinden birini tercih etmeli ve ona göre, yaşamalıyız. Tekrardan ve gönül rahatlığıy- la, birbirimize “kardeşim” de- meliyiz, diyebilmeliyiz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar