Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
SANAT VAR OLDUKÇA TOPLUMDA VAR OLACAKTIR
27.4.2019
Burcu Besle


İnsan düşündükçe sanat eserleri ortaya çıkar. Düşünce insanın en önemli özelliğidir. Düşünce var oldukça insan var olacaktır. Sanat, önce dü- şüncede vardır. Düşünmek insanın en önemli özelliğidir. Düşünce ancak sanatla dışa vurulursa bir anlam ifade eder. Düşünce insanın, sanat ese- ri ortaya koyabilmesi için bir amaçtır. Sanat, düşüncelerle beslenir. Ancak, dışa vurulma- yan düşünceler, insanın kay- bıdır. Düşünce sanatla dışa vurulduğunda ancak bir anlam yüklenir.

Sanata değen her şey de- ğerlidir. Sanatla buluştukça insan özgürleşir. Özgür ifade gücüne sahip insan çok güzel sanat eserleri ortaya koyabi- lir. Sanatla buluşunca insan kendini iyi hisseder. Sanat var oldukça insan ürettikçe sağlık- lı bir toplum kendini gösterir. Tiyatrodan heykele, müzikten edebiyata sanat insanı yan- sıtır. İnsan sanatla yaşadıkça kendinden bir şeyler yansıttık- ça iyileşir. Toplumun yarasını

iyileştiren yegane varlık sa- nattır.

Sanat, insanı doğru yola yö- nelten yegane varlıktır. İnsan sanatla özgürleşir. Sanatla yaşar, sanatla büyür, sanat- la olgunlaşır. Kendini sanatla gerçekleştirir. Sanat var olduk- ça insanlık yani medeniyet var olacaktır. Medeniyet müzikle, heykelle, resimle, edebiyatla vardır. Sanat kendini özgürce ifade edebilme yeteneğidir. Yani insanın duygularının dışa yansımasıdır.

Sanat, önce düşüncede baş- lar. Sonra kendini bir yaratı olarak gösterir. Sanat, insanı var edebilen en önemli yansı- masıdır. Yansıtılan her düşün- ce, fikir, insanı ifade eder.

Sanatsız toplum hiçtir. Sanat- sız toplum medeniyet kura- maz. Medeniyet yani şehirlilik, sanatla kendini gerçekleştirir. Medeniyet ve sanat iki önemli kavramdır. Sanat var oldukça toplum da var olacaktır.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar