Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
RAMAZAN FESTİVAL AYI DEĞİLDİR
11.5.2019
Burcu Besle


Ramazan ikliminin, inanç ve gönül dünyamızda “Ne mutlu bize ki, biz Ramaza- nı olan bir inanç ve kültür dünyasının mensupları- yız. Biz,Ramazanı olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Ramazanın özündeki rah- met, merhamet ve bere- ket, hem gönüllerimizin kirlenmişliğini ve tozunu gidermekte hem de şah- landırdığı sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularıyla toplumsal hayatımızın hu- zur ve barışına büyük katkı sağlamaktadır.”

Ramazan’ın, lüks tüketi- min körüklendiği, dünyevi şımarıklık ve çılgınlıkların eğlence ve gösteri haline dönüştürüldüğü bir karna- val ve festival ayı değildir “Bilakis Ramazanlar, fakir fukaraya, garip gurebaya kucak açılan, kol kanat ge- rilen, hasta olana ilaç, aç olana ekmek, yolda kalmı- şa yuva olunan bir aydır. İftar sofralarını israf sof- ralarına dönüştürmeden kendimizi sorgulama ve muhasebeye çekme, nef- simize musallat olmuş gu- rurdan, kibirden, riyadan,

gösterişten, açık veya gizli şımarıklıklardan arınma, bitip tükenmez emel ve ih- tirasları dizginleyip kendi- mize çekidüzen verme ve azalmış hassasiyetlerimizi diriltme ayıdır. Mümkün olduğu kadar insanların muhtaç ve yoksulların ev- lerini ziyaret etmeleri, on- larla beraber iftar yapmala- rı, toplumumuzdaki, açları, yetimleri, kimsesizleri ve ihtiyaç sahiplerini unut- madan, sürekli hayrı, iyili- ği, kardeşliği, komşuluğu ve paylaşmayı gözeterek Ramazanlarını ihya etme- leridir. Elbette Ramazan’ın kendine mahsus bir neşesi ve coşkusu vardır ama bu neşe Rabbimize ibadet et- menin, manen arınmanın neşesidir, paylaşma neşe- sidir, kardeşlik neşesidir, Lüks iftarları değil kom- şularımızla iftarları, fakir fukara ve garip gurebanın yer aldığı iftarları daha değerli buluyorum müba- rek ayın birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve kardeşliğimizi daha da pe- kiştirmesini yüce Allahtan diliyorum.”

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar