1. HABERLERİ

  2. Örnek şehir Gaziantep
Örnek şehir Gaziantep

Örnek şehir Gaziantep

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep Sermaye Piyasası ile Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

A+A-

Burada konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Gaziantep'in müteşebbis ruhuyla ihracattan üretime kadar birçok alanda örnek olduğunu söyledi. Borsayla ilgili algının genellikle hisse senedi üzerinden devam ettiğini ifade eden Atilla, "Oysa ki borsa sadece hisse senedinden ibaret değil. Borsa aynı zamanda girişimci ve iş adamlarımızın kendi risklerini yönetebilecekleri bir platform." ifadelerini kullandı.

 

ATİLLA: “GAZİANTEP'İN OKUR YAZARLIĞI ÇOK YÜKSEK”

 

Borsa İstanbul'un her zaman ürünlerin ve risklerin nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Atilla, şöyle konuştu: "Gaziantep'in okur yazarlığı çok yüksek. Belki ülkedeki en yüksek illerden birisi. Fakat finansal okur yazarlık noktasında bu seviyede değiliz. Sebebi de muhafazakar bir yaklaşımla ilgili. Yani borsa ve sermaye piyasasıyla ilgili ürünlerin çok fazla kullanılmıyor olması. Türkiye'de hisse senedi ve yatırım fonuna yatırım yapan hesap sayısı yaklaşık 4 milyon ama bunun 40 binin biraz altındaki bir rakamı Gaziantep'e ait. Oysa ki Gaziantep'in ülkedeki ekonomik yeri düşünüldüğünde bunun farklı bir yeri olması lazımdı."

 

ŞİRKETLERİN YÜZDE 90'A YAKINI AİLE ŞİRKETİ

 

Atilla, şu anda şirketlerin yüzde 90'a yakınının aile şirketi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bizdeki kadar yüksek bir oranda olmasa da dünyada da aile şirketleri var. Fakat aile şirketleri belirli noktadan sonra kurumsallaşma ve süreklilik konusunda sorunlar yaşıyor. Biz bu sorunların üstesinden gelebilmek için şirketlerimizin kendilerini borsada temsil etmelerini, halka arza yakın olmalarını istiyoruz. Profesyonel yönetim, şeffaflık, kurumsallık gibi olguları sağlayan şirketlerin çok uzun vadede de menfaatine olduğunu görüyoruz. Şöyle düşünün, aile şirketlerinden 3. veya 4. jenerasyonlara ve sonrasına uzanabilenlerin sayısı yüzde 2-3'ü geçmiyor. Biliyorsunuz bizde şirketler çok müteşebbis ruhla işe başlıyor, sonrasında 2. ve 3. kuşakta şirketler kurulduğu günden geriye gitmeye başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için sizleri teşvik etmek istiyoruz."

 

TAŞKESENLİOĞLU: “GAZİANTEPLİ ŞİRKETLERİN YAKIN GELECEKTE MÜHİM BİR YERE SAHİP OLACAĞI AÇIKTIR”

 

Toplantıda konuşan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, dünyanın en fazla mal ve hizmet üreten 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin uzun yıllardır küresel değer zinciri için ciddi bir üretim üssü konumunda bulunduğunu söyledi.

 

İmalat sanayisinden hizmetlere, bilgi ve iletişim teknolojilerinden inşaata kadar birçok açıdan global değer zincirinin bir parçası olan Türkiye'nin, gelişen teknolojiler, artan üretim ihtiyacı ve dinamik iş gücü sayesinde üretmeye ve dünya ekonomisine değer katmaya devam edeceğini anlatan Taşkesenlioğlu, "Bu potansiyelden en fazla fayda sağlayacak ve karlılıklarını artıracak olanlar ise alanında derin bir tecrübeye sahip, kapasitesini yüksek verimle kullanabilen ve her geçen gün üzerine koyarak büyüyebilen şirketlerdir. Bu anlamda, Türkiye ekonomisindeki yeri ve bugüne kadar başardığı işler dikkate alındığında, Gaziantep’in ve Gaziantepli şirketlerin yakın gelecekte daha da mühim bir yere sahip olacağı açıktır." diye konuştu.

 

GAZİANTEP’İN TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİ AÇIKTIR

 

Gaziantep'in ülke ekonomisi için önemine işaret eden Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu: "Uzun yıllardır süregelen ekonomik başarılara imza atmış Gaziantep’in Türkiye ve dünya için değer üretmeye devam edeceği açıktır. Bu sürecin lokomotifi ise şirketlerin uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, uluslararası ölçekteki rekabet gücü ve şehrin girişimci insan kaynağı olacaktır. Ancak, uzun vadeli planların ve projelerin hayata geçirilebilmesi için üzerinde önemle durulması gereken diğer bir mesele ise hiç şüphesiz, doğru finansmandır. Finansman şartlarının ekonomik aktivite için ne kadar kritik olduğunu çarpıcı bir örnekle ortaya koymak isterim. İSO 500 listesinde bulunan ülkemizin güzide kuruluşlarının 2018 yılındaki finansman giderleri, faaliyet karlarının yüzde 88,9'unu oluşturmaktadır. Bu oranın 2017 yılında yüzde 49,8 olduğu düşünüldüğünde, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirketlerin finansman giderlerinin tüm başarı hikayelerini gölgede bırakabildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, finansman koşullarının esas faaliyetlerin dahi önüne geçebildiğini ve şirketlerin her şartta verimli bir şekilde fonlanması gerektiğini ortaya koymaktadır."

 

BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ BÜYÜME OLACAKTIR

 

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu noktada, sermaye piyasalarının önemli bir alternatif olarak ön plana çıktığını belirterek, şöyle devam etti: "Yeni Ekonomi Programı kapsamında 2019 yılını dengelenme yılı olarak planlayan ve geçtiğimiz yıl enflasyon, faiz ve döviz kurundaki oynaklığı minimum seviyeye indiren Türkiye’nin, 2020 ve sonrası için birinci gündem maddesi büyüme olacaktır. Öncü göstergelerin de bu yönde sinyaller vermesiyle, şirketlerin karlılık beklentileri artmakta ve özellikle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin daha yüksek değerlemelere tabi tutulduğu görülmektedir. Bu durum, halka arz yoluyla sermayelerini güçlendirmeyi ya da paylarının bir kısmı Borsa İstanbul’da tasarruf sahiplerine satmayı düşünen şirketler için oldukça önemli fırsatlara işaret etmektedir. Bu dönemlerde yapılacak halka arzlar, bir yandan güçlü bir sermayeyle önümüzdeki dönem büyümesinden yüksek pay almayı ve faiz dalgalanmalarında daha az etkilenmeyi sağlarken, diğer taraftan piyasadaki olumlu hava sayesinde şirketlerin yüksek çarpanlarla değerlenmesine imkan sunmaktadır. Ancak, halka arz sürecini sadece şirkete ya da ortaklara doğrudan sağlanan fonlar açısından değerlendirmek oldukça yetersiz kalacaktır. Çünkü şirketler, bu süreç ve devamında çok önemli dolaylı faydalar sağlamaktadırlar. Bu faydaların özündeki kavram ise kurumsallaşmadır. Halka açık statüdeki şirketler, mali tablolarından yönetim kuruluna kadar birçok alanı uluslararası standartlara göre şekillendirdiği için kurumsal bir yapıya bürünmektedir. Bu durum, şirketin Türkiye’deki imajını gerek tedarikçiler gerek müşteriler açısından oldukça kuvvetlendirmektedir."

 

TOPLAM 57 ŞİRKET İLK DEFA HALKA ARZ EDİLDİ

 

Halka arza olan talebin sürekli olarak arttığını aktaran Taşkesenlioğlu, "2013 yılından itibaren, Borsa İstanbul’da yapılan halka arzlara bakıldığında, sonuncusu bu ay içerisinde olmak üzere toplam 57 şirket ilk defa halka arz edilmiştir. Halka arz yoluyla sağlanan fonun ise 3 milyon liradan 2,3 milyar liraya kadar çıkabildiği ve çok farklı ölçekteki firmaların bu imkandan faydalandığı görülmektedir. Ancak son 6 yıllık dönemde, halka arzlardan büyük ölçüde orta ölçekli şirketlerin yararlandığı bilinmektedir. Bu dönemde, piyasadan sağlanan fonun 20 milyon liranın altında olduğu işlemler, toplam işlemlerin yüzde 40’ına tekabül ederken, 40 milyon liradan az kaynak sağlanan işlemler ise toplam işlemlerin yüzde 60’ına karşılık gelmektedir." ifadelerini kullandı.

 

HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ ARTTIKÇA MALİYETLERİN ORANSAL OLARAK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR

 

Halka arz yoluyla sağlanan finansmanın maliyetinin kredilerinin çok altında olmakla birlikte, bir defaya mahsus bazı maliyetlerinin bulunduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti: "Söz konusu maliyetler genel olarak halka arz geliriyle karşılandığı için maliyetleri elde edilen gelire oranlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. Buna göre son 6 yıldaki işlemler incelendiğinde, halka arzın büyüklüğü arttıkça maliyetlerin oransal olarak düştüğü görülmektedir. 40 milyon liraya kadar olan işlemlerde halka arz maliyetinin halka arz gelirine oranı ortalama yüzde 5,6 olurken, 40-100 milyon lira arasındaki işlemlerde bu oran yüzde 2,1’e inmektedir. 1 milyar lira ve üzeri işlemlerde ise halka arz maliyetlerinin oranı, ortalama yüzde 1,5 seviyesindedir. Diğer taraftan, maliyet kalemlerinin ayrıntılarına bakıldığında, toplam maliyetin yüzde 75’inin danışmanlık ve aracılık komisyonu için ödenen ücretlerden oluştuğu görülmektedir. Yasal ücretlerin toplam maliyete oranı ise yüzde 5’in altında kalmaktadır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu olarak 2016 yılında aldığımız bir kararla ilk halka arz sürecinde alınan ücretleri yarı yarıya düşürdük. Ayrıca, Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görecek olan orta ölçekli şirketler için, kurul ücret oranının, yapılan ek indirimlerle diğerlerinin çok altında kaldığını belirtmek isterim." SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu olarak, güvenilir, istikrarlı ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak adına çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

 

YILDIRIM: “BORSA BİR TABUYDU, ÖCÜYDÜ”

 

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da sermaye piyasalarının ülkelerin ekonomik gelişiminde ve refahının artırılmasında işlevlerinin büyük olduğunu dile getirdi. Teknolojinin sınır tanımadığını, artık mal ve hizmet gibi sermaye hareketlerinin önündeki engellerin ortadan kalktığını ve adeta paranın ortak bir kaynağa dönüştüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Yani artık senin paran, benim param değil, hepimizin kullanımına olanak sağlayan küresel sermaye var. Bu küresel sermayeden pay alabilmek, ekonomik gelişime katkıda bulunacak yatırımlar gerçekleştirmek noktasında da sağlam ve sağlıklı işleyen sermaye piyasaları olması gerekiyor. Bu mevcut durumu düşününce hedefleri büyük, potansiyeli yüksek bir ülke olarak sermaye piyasasının etkinliği için hep birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Sanırım reel sektörün henüz istediğimiz düzeyde sermaye piyasası araçlarını kullanmıyor olmasının en önemli nedeni yeterli bilgi sahibi olmayışımız. Yakın geçmişe kadar borsa denilince 'Aman evladım borsa filan oynama batarsın' diye bir düşünce vardı toplumda. Borsa bir tabuydu, öcüydü. O yüzden bu toplantı hepimiz için çok anlamlı olacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli sunumlarla devam eden etkinlikle, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GTO Başkanı Yıldırım, Atilla ile Taşkesenlioğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.

 

HÜSEYİN AKÇAAY

Önceki ve Sonraki Haberler