29 Mart 2020 Pazar
  1. YAZAR

  2. Nevin Balta

  3. İstiklal Marşı'nı Yazıldığı Yerde Okumak
Nevin Balta

Nevin Balta

Yazarın Tüm Yazıları >

İstiklal Marşı'nı Yazıldığı Yerde Okumak

A+A-

12; .="" 12="" 17="" 1920="" 1921="" 2017="" 4="" 96.="" airi="" akif="" allah="" amak="" anma="" ben="" benim="" bir="" birinci="" bu="" burdur="" daha="" de="" diyordu="" ersoy="" i="" iir="" ildir.="" ilen="" ismini="" k="" kabul="" kimse="" l="" lan="" m.="" mart="" mebusu="" mehmet="" millet="" milletin="" n="" na="" ndan="" ne="" nler="" nleri="" nu="" o="" olarak="" onu="" r.="" s="" stiklal="" strong="" tarihi="" tarihinde="" tbmm="" ti.="" u="" ubat="" ve="" veni="" yazamam.="" yazamaz.="" yazmak="" ylece="">

12;>

 

Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) memleketin bütün şairlerini millî marşın yazılması için davet eder. Sonunda 724 parça şiir gelir. Bunların içinden bazıları seçilerek basılıp, bütün Meclis üyelerine dağıtılır. Gelen şiirler incelenir. Fakat hiç biri istenilen ölçüde değildir. Buna karşın gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı Maarif Vekili, Meclis kürsüsünden bütün bu kıymetli şairleri takdir duygularıyla anar, onlara saygılarını sunar, teşekkür eder. Yazılan 724 parça şiiri iftiharla, göğsü kabararak okumasına okur, fakat asıl aradığı, istediği şiiri bulamamıştır. Mücadelenin büyüklüğü nispetinde kuvvetli bir şiir, gönülleri heyecana verecek heyecanlı bir ses istenmektedir.

 

Büyük şaire müracaat

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver milletin hislerine, duygularına, ıstıraplarına kimin tercüman olacağını, milletin marşının kimin tarafından yazılabileceğini biliyordur. Fakat ne çare ki büyük şair Mehmet Akif, marşı yazana para verilecek, diye yarışmaya iştirak etmemiştir.

 

Maarif Vekili bunu sezer ve yarışma haricinde olmak şartıyla şair Mehmet Akif';e müracaat eder. İstiklal Marşı’nın, onun yüksek ve ilahi kalemiyle yazılmasını rica eder.
Onun üzerine Üstat Mehmet Akif, Tâceddin Dergâhı’nın odasına kapanır, o günkü heyecanlardan ilham alarak “İstiklâl Marşı”nı yazar.

 

12; 12="" 1921="" 7.="" a="" akif="" ayakta="" bir="" bu="" ceride-i="" daha="" de="" defa="" dinliyor="" edilen="" em="" eni="" gazetesi="" gelen="" genel="" hamdullah="" heyecan="" i="" ilk="" in="" inde="" ise="" ithaf="" k="" kabul="" kahraman="" kalp="" kemal="" kez="" l="" la="" lar="" ler="" linde="" m.="" maarif="" mart="" meclis="" meclisi="" meclisin="" mehmet="" millet="" milletvekilleri="" muazzam="" mustafa="" n="" na="" nda="" ndan="" nde="" nden="" ne="" nin="" o="" okunurken="" olarak="" oturumda="" p="" r.="" rkiye="" rt="" stat="" stiklal="" suphi="" talep="" tarihli="" tur.="" u="" un="" ve="" vekili="" yekpare="" yordu.="" z="" zaman="" zerine="">Sebilürreşad’ın dergisinin 17 Şubat 1337 (Sebilürreşad, XVIII/ 468, s.
10) tarihli sayısının ilk sayfasında çıkmıştır. Şiir, 14 Mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde de yayımlanır.

 

Mehmet Akif İstiklâl Marşı’nın bir nüshasını kendi eliyle yazıp Kastamonu’daki Açıksöz gazetesine göndermiştir. İstiklâl Marşı, 21 Şubat 1337 Pazartesi günü Açıksöz gazetesinde de yayımlandı.

 

      “İstiklâl Marşı”nı yazıldığı yerde okumak

 

Her yıl 12 Mart tarihinde İstiklal Marşı, 96 yıl önce millî şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldığı yer olan Hamamönü’ndeki Tâceddin Dergahı’nda düzenlenen anma toplantılarında okunmaktadır. Anma toplantısına sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile öğretmen ve öğrenciler katılmaktadır.

Millî Marşımızın yazıldığı ortamda okunması elbette ki ayrı bir değer taşıyor. Özellikle çocuk ve gençlerimize o günlerin coşkusunu yeniden yaşatmak, Marşın yazıldığı dönemdeki ülke koşullarını anlatabilmek için bu tür programların binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12;>