1. YAZAR

  2. Burcu Besle

  3. Tiyatro
Burcu Besle

Burcu Besle

Yazarın Tüm Yazıları >

Tiyatro

A+A-

Tiyatro, canlı gösterinin en güzel halidir. Hikayelerin gözlerinizin önünde canlanması ve tüylerini- zi ürpertecek derece hisli olması kültürün asıl halidir. Peki, perde arkasında hazırlanan ve milyon- lara hitap eden bu heyecanlı et- kinliğin güzelliğini unutmadan hatırlamak gerekmez mi? Tiyat- ro Perde arkasında dehşet bir kurulum ve ekip ile hazırlanan ve sizlerin gözlerinizin önünde tamamen gerçek olarak sunu- lan bir kültürdür. Seyrettikçe ve seslerin duydukça yüreğinizdeki o karmaşık duygunun tarifi yok- tur. Esas sesler ve duyguları ile sizlerin karşısına çıkmadan önce ve çıktıktan sonra harcadıkları emekler paha biçilemez derece kıymetlidir. Devlet, özel, halk ve şehir diye ayırt etmeksizin tiyat- ro kültürümüzü asla terk etmedi- ğimiz bir dünya diliyorum.

Kuklalar

Günümüzde çok az sayıda kal- mış olsa da yıllar öncesinde Ha- civat ile Karagöz ile başlamıştır bu kültür. Onların cümleleri ve beden dilleri hepimizi etkileme- yi başarmış ve hafızalarımızdan silinmemiştir. Çocuklarımızın ne yazık ki seyretmeye yetişe- mediği o güzel hikaye... Ama günümüzde de belli zamanlarda hazırlanan kukla gösterilerinin olduğunu söylemek isteriz. Ço- cuklarımızı ve aslında kendimiz de bu güzel hikayelerden geri bı- rakmayalım.

Tiyatro ve Çocuklar

Ülkemizde yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuklar için de bir çok güzel tiyatro sergilenmektedir. Zihinsel ve duygusal hafızala- rının gelişebilmesi, daha açık düşüncelere sahip olabilmeleri için mutlaka erken yaşta tiyatro seyretmelerini ve bunu sevme- lerini sağlamalısınız. Çocuklara bu kültürün ne kadar keyifli ve eğlenceli olduğunu anlatmalı, öğreneceklerinin onlar için ge- lecekte çok güzel hayal dünyala- rına sahip olacaklarını anlatma- lısınız. Mesleklerini seçerken bile yaşadıkları kültürlerin çok etkisi olacaktır. Hepimizin hayatları- nın birer tiyatro oyunu olduğu- nu hatırladığınızda oyunculara, tahta sahneye, kırmızı perdeye duyduğunuz saygıyı göreceksi- niz. Onların bizim alkışlarımız ile ayakta kaldığını ve sadece bize gerçek duyguları hissettirmek için heyecanla çalıştıklarına say- gı duyun. Tiyatro hepimizi ifade eder. Hepimiz birer oyunuz.