29 Mart 2020 Pazar
  1. YAZAR

  2. Burcu Besle

  3. Darbeye Geçit Yok!
Burcu Besle

Burcu Besle

Yazarın Tüm Yazıları >

Darbeye Geçit Yok!

A+A-

Tıpkı kişiler gibi, millet- lerin de karakteri var- dır. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten er- demlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabil- mektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan des- tansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz De- mokrasi Zaferi’miz- dir. Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti‘nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve re- fahına göz diken hain çetelerin bir temmuz gecesinde yapmaya ça- lıştığı kalkışmayı, so- kaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destan- dır 15 Temmuz. Bizler o gece, demokrasimizi asla hainlerin eline bıra- kamazdık. Milletimizin refahını ve huzurunu, darbeyle başa geçmeyi düşünenlere terk ede- mezdik. İman gücümüz, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyükle- rimizin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Üzerimizde

hain emelleri olan ba- tılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ül- kemizde kaos ve kar- gaşa ortamı yaratmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demok- rasisine, şere ne göz diktiler. Fakat biz, mil- let olarak el ele vererek köprülere, havaalanla- rına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza sahip çıktık. Çanakka- le‘deki o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes gördü ki, Türk milleti asil kan- larıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim et- mez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez bu millet. Aramızda ayrı- lıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millet- tir. Bu uğurda canları- nı veren şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Demokrasi şe- hitlerimiz, tarihin şere i sayfalarına adını yazdı- rarak ölümsüzleştiler. İnşallah bu millet böyle bir tehlikeyi bir daha ya- şamaz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi!