1. YAZAR

  2. Burcu Besle

  3. BİLGİ HAYATA YÖN VERİR
Burcu Besle

Burcu Besle

Yazarın Tüm Yazıları >

BİLGİ HAYATA YÖN VERİR

A+A-

İnsanlar neden anlaşamazlar? Geçimsizliklerimizin sebepleri, kaynakları nedir? Kriterleri sıralarsak çok!

Oysa işin başı; adalet, iletişim, nezaket!
Bu kadar basit mi; el cevap değil elbet!

Muhataplarımızla; kahramanlarımızın farklı olabileceğini düşündüm! Herkesin gözünde bir çeşit kahramanı var! Kahramanları farklı olan insanların karakterleri

de farklıdır! Beklentileri, hayalleri, çözümleri, çözüm yolları, davranış şekilleri farklıdır.

Bir kişinin kahramanı; namuslu, evine helal ekmek götürebilen, çalışkan, azimli, bilgili, okuyan, fedakâr!
Bir başka kişinin
kahramanı; nerden geldiği önemsenmemiş bir paraya veya nasıl elde edildiği önemsenmemiş bir kariyere sahip kişi!
Ve daha bir başka kişinin kahramanı; değerleri nizamsızlık üzerine kurulmuş; sadakat ve itaatten bağımsız bir nevi anarşist! Değerleri değişik insanların iletişimlerindeki kırılmalar oldukça hasar verebilirler. Değerleri örtüşmeyen insanlar; nezaketi karşı taraftan bekleyebilirler! Adalet duygusu ise; bilginin idrakte taht kurması; hayata geçmesi! Bir oran veremem

ama adalet duygusunu içine sindirmiş ne kadar insan tanıyorum ki?
Değerlerin her insanda farklı olmasından dolayı insanlarda oluşan karakterler; insanların yaşadıkları hayatlarında

en önemli rota belirleyicisi olarak rol oynuyorlar!
Başta ailemiz, eşler, ebeveyn, komşu, arkadaş, iş çevresinde ne kadar çok insanla muhatap olduğumuz kesin! Ve çoğu zaman neden mutsuz olduğumuzun sebebi; karakterlerimizin

bize kılavuz seçtiği kahramanlarımızın çatışması! Birimiz için kahraman diğerimiz için bir alçak!
Oysa doğru bence adalet ve bilgide saklı!
Yarışan kahramanlarımız
olsa da çatışan aslında karakterlerimizin farklı olması! Menfaatlerin
ve paranın da geçimsizliklerimizdeki payı elbet inkâr edilemez! Egoizm göz ardı edilemez!
Bilgiyi kahramanlık,
iletişim, adalet ve hele karakter değerlerinde işe karıştırmamak; elbet bilgiye yapılmış büyük haksızlık olur! Bilgi dünyaya ve hayata yön veren en büyük değer! Mutluluğun hayat kaynağı; bilgi!
Bilgi; geçimsizliklerin sebebini bilen ve çözecek olan belki de tek değer; eşsiz ilacı!